rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Passive House Systems- Program "Czyste powietrze"

image

Podstawowym narzędziem programu „CZYSTE POWIETRZE” jest ulga termomodernizacyjna. Ma ona wspierać osoby, które chcą przeprowadzić termomodernizację posiadanej nieruchomości, bądź rozpoczynają budowę nowego domu z zachowaniem energooszczędnych rozwiązań. Wysokość ulgi to 53 tys. zł. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy.Według udostępnionych dokumentów opisujących program, całe przedsięwzięcie termomodernizacji należy ukończyć w trzy lata od pierwszych poniesionych kosztów, a w przypadku, gdy dochód podatnika nie pokrywa w całości wysokości ulgi, można odpisywać ją w trakcie 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Dodatki i pożyczki
Program “Czyste Powietrze” umożliwia również otrzymanie dotacji, która wynosi od 30 do nawet 90% wartości inwestycji. Dotacja jest przewidziana dla osób o niskich zarobkach, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Przy najwyższej przysługującej dotacji, dochód nie może wynieść więcej jak 600 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Kwota dodatków może osiągnąć nie wiecej niż 90% kosztów kwalifikowanych, wynoszących maksymalnie  o 53 tys. zł.
Ostatnią opcją dofinansowania z programu “Czyste Powietrze” jest niskooprocentowana pożyczka na termomodernizację budynku. Pożyczka może być udzielona na 15 lat, a oprocentowanie wynosi 2,4%. Ulgę termomodernizacyjną, dotację oraz pożyczkę można łączyć by uzyskać jak najlepsze warunki.Ograniczenia programu
Program “Czyste Powietrze” posiada jednak ograniczenia. Nie tylko w przypadku dopłat, gdzie wysokość jest ograniczona dochodem. Również wartość modernizacji podlega regulacjom. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych musi wynieść minimum 7 tys. zł.
W załączniku do udostępnionego przez NFOŚiG programu można znaleźć również informacje na jaki cel może być przeznaczona dotacja, pożyczka oraz które elementy termomodernizacji można odliczyć w uldze.


Ulga termomodernizacyjna 2019
 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) obliczany według skali podatkowej (stawki 18 i 32%) albo liniowy ze stawką 19%, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł. To łączna kwota dla wszystkich wykonanych termomodernizacji budynków, których jest (współ)właścicielem (Uwaga! Zgodnie z art. 6 ust. 2 małżonkowie, który korzystają ze wspólnego opodatkowania, osobno odliczają od swoich dochodów wydatki poniesione na termomodernizację);
 • Ulga obejmuje wyłącznie te wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku, które znalazły się w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU poz. 2489);
 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono na nie pierwszy wydatek. W razie niedotrzymania tego terminu trzeba będzie ulgę termomodernizacyjną zwrócić (doliczyć do dochodu za rok, w którym upłynął termin);
 • Należy posiadać faktury na wszystkie odliczane wydatki wystawione przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • Odliczeń dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane wydatki. Jeśli te wydatki będą wyższe niż roczny dochód, można je będzie odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Dofinansowanie do domu energooszczędnego jest bardzo  dobrym rozwiązaniem, wartym rozważenia podczas planowania inwestycji budowlanej. Uzyskany standard energetyczny na pewno podniesie wartość budynku, szczególnie w związku z perspektywą zmieniających się unijnych przepisów budowlanych i działań proekologicznych. Dodatkowo przyniesie to realne obniżenie kosztów użytkowania takiego budynku.


Podczas budowy domu pasywnego należy wykorzystać materiały najlepszej jakości. W ofercie Passive House Systems znajdą Państwo między innymi: Taśmy Uszczelniające, Membrany i Folie Paroizolacyjne, Kleje Uszczelniające oraz Podkłady Gruntujące, które posiadają Certyfikację CE i 10-letnią gwarancję Producenta.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Passive House Systems

E-mail: biuro@passivehousesystems.pl

WWW: www.passivehousesystems.pl

Tel: +48 58 380 14 37
Adres:
Wielopole 6/6
80-556 Gdańsk

Szkolenie LG - Multi V Instalacje
Inżynier budowy Izodom 2000 Polska, Warszawa, Zduńska Wola.

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Xella Polska

  Xella Polska Sp. z o.o. jest pionierem energooszczędnych rozwiązań w budownic…
  Xella Polska
 • Koelner

  Koelner Polska jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, ele…
  Koelner

Polecamy
dodaj+ «»