rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


VELUX, firma pomocna pracownikom

image

Obecnie poza wynagrodzeniem oferowanym pracownikom, coraz większe znaczenie zaczynają mieć różne dodatki. Pracodawcy prześcigają się tu w ofertach, jednak kluczowe zdaje się podejście i wizerunek przyszłego chlebodawcy. Ciekawą inicjatywą wykazała się na tym polu firma VELUX, która wyprzedziła swoim podejściem epokę — ponad 25 lat temu powołana została Fundacja Pracownicza, która jest nie tylko wsparciem dla pracowników i ich rodzin, ale także środowisk i społeczności lokalnej.


Pracodawcy coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko środowisko panujące na miejscu pracy, lecz także poza nią, przez co istnienie fundacji pracowniczej, jest ogromnym atutem w budowie atrakcyjności obecnych i kolejnych stanowisk.

To dość istotny czynnik  wpływający na rekrutację, zaangażowanie i lojalność pracowników czy stabilizację zatrudnienia. Zatrudnieni wiedzą, że w razie niełatwej sytuacji życiowej, takiej jak, np. choroba firma nie zostawi go samego, a wręcz przeciwnie, zapewni pomoc.

Świetnym przykładem jest tu Fundacja Pracownicza Grupy VKR, której elementem jest VELUX. Fundacja powstała w 1991 roku, mając na celu niesienie wsparcia pracownikom i ich rodzinom na całym świecie w trudnych sytuacjach życiowych. Wspiera też edukację dzieci pracowników czy lokalne projekty społeczne. Tradycją stało się też rozdawanie nagród im. Villuma Kanna Rasmussena, założyciela firmy, dla zasłużonych pracowników.
 

    
- wyjaśnia Anna Dudzińska, dyrektor personalny w firmie VELUX., fundacja pracownicza  

"Aby zrozumieć powody powołania Fundacji Pracowniczej należy wziąć pod uwagę fakt, że podstawą działalności naszej firmy jest odpowiedzialne podejście do wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie pracowników. Wzajemne wsparcie, okazywanie troski i pomocy to wartości według których powinno postępować Przedsiębiorstwo Modelowe, którego koncepcję sformułował nasz założyciel"

- wyjaśnia Anna Dudzińska,
dyrektor personalny w firmie VELUX.

 

Działanie fundacji jest również zauważalne w Polsce, gdzie Grupa VELUX i mniejsze spółki zatrudniają ponad 3500 ludzi. Cztery jej fabryki zostały rozlokowane w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach pod Tczewem i przoduje wśród największych pracodawców regionalnych. Dotacje personalne odgrywają olbrzymią rolę w rozwoju pracowników, czy bezpieczeństwie warunków pracy, zapewniając zarazem odpowiednie pakiety socjalne.

Od momentu startu firmy w Polsce, Fundacja pracownicza wsparła 145 pracowników w trudnych sytuacjach (1,48 mln zł), zrealizowanych zostało 45 projektów powiązanych z dofinansowaniem edukacji dzieci (326 tys. zł), oraz dofinansowała 194 projekty non-profit na pobliskich terenach. Łączna wartość pomocy wyniosła ok. 3,7 miliona zł.

Całe wsparcie przyznawane przez zarząd fundacji finansowane jest z zysków kapitału podstawowego, pochodzącego od darowizn min. Grupy VKR, będącej przewodnim producentem materiałów budowlanych, i wyspecjalizowanej w produkcji okien VELUX. Przy czym dotacje Fundacji to dodatkowe wsparcie, które firma oferuje swoim pracownikom, niezależnie od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Pomoc w chorobie i edukacja dzieci


Jednym z głównych priorytetów Fundacji Pracowniczej są stypendia pomagające w dalszym kształceniu dzieci pracowników Grupy. W trakcie działania fundacji udzielono wparcia dla programów szkoleń nauczycielskich, kursów fryzjerskich, radiograficznych, rolniczych, medycznych, z zakresu mechaniki samochodowej, inżynieryjnych, sztuki kulinarnej, psychologicznych i wielu, wielu innych.
 

- podkreśla Anna Dudzińska, fundacja pracownicza
 
"Pracownicy często podkreślają, że działania Fundacji to powód do dumy z firmy w której pracują. Wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie w trudnych, życiowych sytuacjach. Dla firmy natomiast to inwestycja w najcenniejszy kapitał, jakim są ludzie z nią związani"

- podkreśla Anna Dudzińska.Warto tu nadmienić, że Fundacja Pracownicza udziela też wsparcie finansowe nie tylko czynnym, ale też emerytowanym pracownikom grupy VKR czy też ich rodzionom. Każdy pracownik ma prawo ubiegać się o dofinansowanie dla siebe bądź członka rodziny (męża, żony, dzieci do 30 lat), jeżeli jego staż pracy to przynajmniej 5 lat, jednak są przypadki gdzie fundacja odstępuje od tego wymogu.

Wnioski należy składać do lokalnych działów personalnych, gdzie poddawane są wstępnej weryfikacji, a następnie przesyłane do zarządu Fundacji Pracowniczej, który podejmuje ostateczną ocenę. 

Wolontariat pracowniczy na poczet społeczności lokalnych

 

Dzięki inicjatywie pracowników fundacja skupia się tez na społecznościach lokalnych, min. wspieranie szkół, przedszkoli czy klubów sportowych. W tym wypadku konieczne jest aby instytuacja znajdowała się nie dalej niż 25 km, od siedziby firmy VELUX, oraz miała poparcie ze strony pracownika bądź grupy pracowników. Wewnętrzne badania dowodzą, że pracownicy szczególnie doceniają taką działalność fundacji.

 
- mówi Anna Dudzińska, dyrektor personalny w firmie VELUX, fundacja pracownicza
"Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy w firmie, która nie tylko wypracowuje zyski, ale część tych środków oddaje na potrzeby pracowników oraz lokalnej społeczności. Dlatego też, pracownicy mocno angażują się w zgłaszanie wniosków dotyczących wsparcia lokalnych instytucji, z których często korzystają również ich rodziny. Wpływa to na wzrost empatii wśród pracowników i otwartości na potrzeby innych"

- mówi Anna Dudzińska,
dyrektor personalny w firmie VELUX.

 

 
 

Nagroda dla najlepszych, im. Villuma Kanna Rasmussena

 

Dla najlepszych pracowników zarząd fundacji ustanowił w 1993 roku nagrodę imienia założyciela firmy. Uhonorowanie tą nagrodą nie zależy od pojedynczych osiągnięć, a długotrwały, stały wysiłek na przestrzeni lat, co podkreśla, że laureat osiągnął ją dzięki swoim umiejętnościom i przyczynił się w sposób szczególny do realizacji założeń Przedsiębiorstwa Modelowego. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się Maciej Wilkosz z okuć fabryki VELUX w Gnieźnie, wieloletni pracownik firmy wyróżniający się olbrzymią wiedzą technologiczną, którą chętnie dzieli się z innymi współpracownikami.


 

Sama Fundacja Pracownicza to nie wszystko

 

Fundacja Pracownicza jest tak naprawdę dopełnieniem do szeroko rozumianej polityki personalnej firmy, realizowanej przez dział HR. Tylko odpowiednio skonstruowany spójny z bezpieczeństwem pracy, rozwojem i wsparciem socjalnym, model przyniesie właściwe efekty.
 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

VELUX Polska

E-mail: kontakt@velux.pl

WWW: www.velux.pl

Tel: +48 22 337 70 00
Fax: +48 22 337 70 75
Adres:
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Daikin: Inżynier Sprzedaży

Katalog Firm

 • Budownictwo Modułowe

  Budownictwo Modułowe -zajmujemy się projektowaniem i sprzedażą betonowych mod…
  Budownictwo Modułowe
 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Daikin

  Daikin jest światowym liderem na rynku rozwiązań klimatyzacyjnych, chłodniczy…
  Daikin

Polecamy
dodaj+ «»