rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zapraszamy na Konferencję SEED 2019

Rozpoczęcie: 2019-10-16
Zakończenie: 2019-10-18
image
Miejsce spotkania:
Kraków
al. Waszyngtona 1

Konferencja SEED organizowana jest od 2016 r. Przez Institute for Sustainable Energy we współpracy z uniwersytetami, rządami i przedsiębiorstwami.


Zakres konferencji obejmuje obszar zrównoważonej energii i rozwoju środowiska. Zakres konferencji obejmuje, ale nie ogranicza się do:

Energia:
 • Pierwotne źródła energii i technologie (ropa naftowa, gaz; węgiel)
 • Odnawialne źródła energii i technologie (biomasa; energia wodna; wiatr; energia słoneczna; energia geotermalna; energia fal i oceanów)
 • Paliwa alternatywne (jądrowe; wodór; paliwa elektryczne; energia do gazu)
 • Odnawialne systemy wytwarzania ciepła i elektryczności (biomasa; woda; wiatr; fotowoltaika; kolektory słoneczne; skoncentrowana energia słoneczna; geotermalna; falowa; pływowa; termiczna oceaniczna)
 • Elektrownie cieplne (czysty węgiel; połączone cykle; zaawansowane cykle; wychwytywanie i wykorzystanie węgla; jądrowe)
 • Zaawansowane systemy konwersji energii (ogniwa paliwowe; termoelektryczne; organiczne; ORC; recykling odpadów / nadmiaru ciepła; termoakustyczne; piezoelektryczne; itp.)
 • Magazynowanie energii ( magazynowanie ciepła / chłodu; magazynowanie wodoru; magazynowanie sprężonego powietrza; akumulatory; magazynowanie wody)
 • Efektywność energetyczna (inteligentne urządzenia; etykietowanie i standardy; eko-projekt)
 • Kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja
 • Generacja rozproszona i inteligentne sieci
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów energetycznych (modelowanie matematyczne działania systemów energetycznych; symulacje dynamiczne; analiza CFD; optymalizacja procesów)
 • Pomiary, automatyzacja i monitorowanie w systemach energetycznych
 • Analiza systemu energetycznego (planowanie energetyczne; inteligentne systemy i sieci energetyczne; 100% systemy energii odnawialnej; systemy energetyczne na wyspach; elektryfikacja transportu; długoterminowe planowanie popytu)
 • Budynki (energooszczędne, pasywne i prawie zerowe budynki energetyczne; inteligentne budynki; inteligentne pomiary; zielone budynki; certyfikacja budynków; HVAC; izolacja; integracja odnawialnych źródeł energii)
 • Tradycyjne i alternatywne pojazdy napędzane paliwem (hybrydowe, hybrydowe, hybrydowe, słoneczne i sprężone pojazdy powietrzne; ładowanie; akumulatory; infrastruktura; nowe technologie w transporcie drogowym, lotniczym i morskim; transport oparty na odnawialnych źródłach energii)
 • Polityka energetyczna (bezpieczeństwo dostaw; łagodzenie zmian klimatu; transformacja energetyczna; systemy wsparcia energii odnawialnej; polityka efektywności energetycznej)
 • Rynki energii (sprzężenie rynkowe / cenowe; modelowanie; reakcja na popyt; rynki detaliczne; pomiary netto; przełącznik paliwowy)
 • Zrównoważony rozwój energetyczny w polityce i gospodarce (długoterminowe planowanie; cele zrównoważonego rozwoju; bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój; udział społeczności i obywateli w transformacji energetycznej)

Środowisko:
 • Biopaliwa i biorafinerie (biodiesel; bioetanol; biogaz; biopaliwa drugiej i trzeciej generacji; odpady do biopaliw; glony; fermentacja beztlenowa; piroliza; prażenie; koprodukcja)
 • Ochrona środowiska w systemach zarządzania energią
 • Zrównoważony rozwój w aspekcie ochrony środowiska
 • Zielona gospodarka ( gospodarka o obiegu zamkniętym; rozwój i gospodarka niskoemisyjna; efektywność zasobów; ekonomia środowiska; ekonomia zrównoważonego rozwoju)
 • Oczyszczanie odpadów i ścieków (unikanie odpadów; recykling; odpady do energii; fermentacja beztlenowa; gazyfikacja; piroliza; RDF / SRF; mechaniczna obróbka biologiczna; mechaniczna obróbka cieplna; usuwanie odpadów łuku plazmowego)
 • Rola transportu w kształtowaniu jakości środowiska (lądowego, powietrznego i morskiego)
 • Modelowanie w celu uniknięcia zanieczyszczeń i efektywności energetycznej (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza, rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia wody; modelowanie spalania)
 • Rynki emisji (system handlu emisjami; limit i handel; udział transportu)
 • Polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem (gospodarka odpadami; gospodarka ściekami; łagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu; polityka zanieczyszczenia powietrza; polityka zanieczyszczenia wody; zanieczyszczenie i unikanie mgły; zanieczyszczenia i unikanie pyłów; strategiczna ocena oddziaływania na środowisko; systemy zarządzania środowiskiem)
 • Systemy zarządzania jakością środowiska
 • Źródłowy podział zanieczyszczeń związanych z procesami produkcji energii

 Organizator wyślij zapytanie ofertowe

Instytut Zrównoważonej Energetyki

E-mail: kontakt@ize.org.pl

WWW: www.ize.org.pl

Tel: +48 790 885 001
Adres:
Racławicka 32/12
30-075 Kraków

OknoPlus: U progu WT 2021 – jakie okno do nowego domu
Nakładka aluminiowa GRATIS do wybranych okien Internorm
Inżynier budowy Izodom 2000 Polska, Warszawa, Zduńska Wola.

Polecamy
dodaj+ «»

Katalog firm

 • Daikin

  Daikin jest światowym liderem na rynku rozwiązań klimatyzacyjnych, chłodniczy…
 • Wobet-Hydret

  Jest nam bardzo miło przedstawić Państwu producenta oczyszczalni ściekó…
  Wobet-Hydret
 • Elektronika SA

  Elektronika S.A.- Importer, Autoryzowany Dystrybutor koncernu Mitsubishi Heav…

Patronaty medialne
dodaj+ «»