rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Solidne podstawy energooszczędnego budynku to fundamenty i podłogi

image

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym budynku są jego fundamenty. Mają bezpośredni kontakt z gruntem, dlatego warto zadbać, żeby były solidnie zabezpieczone przed wilgocią i dobrze ocieplone. Równie istotnym elementem w budynkach mieszkalnych są podłogi. Przez podłogę parteru i ściany piwnic możemy tracić nawet 8% ciepła, dlatego przed rozpoczęciem budowy warto poznać zasady prawidłowego wykonania podstawowych elementów nowego, wymarzonego lokum.

 

Każdy nowo wybudowany budynek musi posiadać solidne i dobrze wykonane fundamenty. Stanowią one najniżej położoną część budynku, składającą się z ław i ścian fundamentowych. Szerokość ław powinna być wyliczona w projekcie budowlanym. Najczęściej wynosi od 60 do 80 cm. Między ławami a ścianami oraz między ścianami parteru a fundamentem stosuje się izolację poziomą. Izolacja pozioma ław fundamentowych ma szczególne znaczenie, ponieważ zabezpiecza przed efektem kapilarnego podciągania wody z gruntu oraz przed pękaniem ścian w wyniku osiadania budynku. Warto mieć na uwadze, że w budynkach z piwnicą ściany fundamentowe powinny być ocieplone aż do głębokości ławy. Jeżeli fundamenty stawiane są na gruncie suchym (piaszczystym), wykonanie izolacji termicznej jest łatwiejsze, ponieważ będą posiadały lepsze parametry termiczne niż fundamenty na gruncie podmokłym.

 

Budowę domu rozpoczynamy od fundamentów, natomiast podłogi stanowią jeden z ostatnich etapów prac budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania z dnia 6 listopada 2008 r. współczynnik przenikania ciepła dla podłóg na gruncie nie powinien być większy niż 0,45 W/m2K. W związku z powyższym podłoga powinna zostać odpowiednio zaizolowana przed utratą ciepła i wilgocią. Izolacja cieplna najczęściej ma grubość od 10 do 15 cm. Wiele obecnie wznoszonych budynków buduje się bez podpiwniczenia. Wówczas podłoga na gruncie stanowi jednocześnie podłogę kondygnacji mieszkalnej. Podłoga taka powinna być szczególnie starannie wykonana z uwagi na przenikanie ciepła z wnętrza budynku do gruntu oraz zabezpieczona odpowiednio przed podciąganiem wilgoci.

 

Wybór materiałów budowlanych często uzależniony jest od zasobów finansowych, warto jednak w miarę możliwości wybierać te o najlepszych dostępnych nam parametrach. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ, W/m2K) jest parametrem charakteryzującym dany materiał budowlany z punktu widzenia ochrony cieplnej. Tu łatwo o pomyłkę, ponieważ im jego wartość jest niższa, tym dany materiał gorzej przewodzi ciepło, a zatem lepiej izoluje przed jego utratą.

 

"W budownictwie energooszczędnym i pasywnym należy stosować materiały o lepszych parametrach technicznych. Wiąże się to z wyższymi kosztami inwestycyjnymi niż w budynkach tradycyjnych. Jest to jednak inwestycja opłacalna, pozwalająca na znaczne oszczędności energii w dłuższej perspektywie czasu" – pisze w artykule "Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych" Łukasz Sikora

 

ChronmyKlimat.pl
Energooszczędne 4 ką
ty