rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Strop typu FILIGRAN

image

Strop typu FILIGRAN jest stropem żelbetowym zespolonym monolitycznym. Składa się z prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz części monolitycznej wylewanej na budowie.
 
Dolna część stropu to prefabrykowana płyta żelbetowa grubości 5 cm zawierająca całkowite zbrojenie konstrukcyjne stropu w kierunku rozpiętości płyt prefabrykowanych. Elementy żelbetowe wykonywane są w specjalnych fabrykach, według indywidualnych projektów. W elementach tych umieszczone jest główne zbrojenie wraz z prętami rozdzielczymi oraz stalowe kratownice wystające ponad beton prefabrykowanych płyt. Kratownice te nadają odpowiednią sztywność prefabrykatom podczas transportu oraz montażu stropu. Prefabrykowane płyty stropu typu FILIGRAN należą do stropów ciężkich (ich masa wynosi około 125 kg na m2) przez co do montażu stropu niezbędny jest żuraw.
 
Zaletą stropów typu FILIGRAN jest możliwość produkowania płyt pod konkretny wymiar dostosowany do kształtu pomieszczeń np. trapezowy, trójkątny, okrągły.
 
Podpory montażowe pod strop należy ustawiać przed rozpoczęciem układania płyt stropowych i dokładnie wypoziomować ich górną krawędź. Rygle muszą być ustawione prostopadle do dźwigarów kratowych umieszczonych w płytach prefabrykatu.
 
Płyty należy zbroić zarówno na styku płyt jak i dodatkową siatką zbrojenia górnego. Dozbrojenie styków płyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych. W polach stropu gdzie ze względów konstrukcyjnych należy dozbroić strop w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego płyt należy ułożyć pręty zbrojeniowe bezpośrednio na beton prefabrykatu.
 
Po ułożeniu płyt stropowych na podporach montażowych i zabezpieczeniu szczelin łączących płyty i ściany należy oczyścić beton prefabrykowanych płyt z nieczystości oraz zwilżyć go wodą w celu prawidłowego połączenia betonu prefabrykatu z betonem wylewanym na budowie.
 
Podparcie montażowe można demontować według zaleceń: 50% podpór po upływie 2 tygodni od wykonania warstwy betonu na budowie, pozostałe podpory można usunąć po upływie 28 dni.
 
Po rozebraniu podparcia od strony spodniej należy oczyścić strop. Po oczyszczeniu należy zaszpachlować miejsca łączeń płyt i przystąpić do malowania stropu, którego spodnia część stanowić będzie sufit pomieszczenia pod stropem.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa