rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Kiedy i do czego potrzebny jest geodeta przy budowie domu?

image

Praca geodety na budowie będzie potrzebna w kilku istotnych etapach procesu budowlanego. Swoje spostrzeżenia geodeta zapisuje w dzienniku budowy, który dokumentuje przebieg budowy.
 
Geodeta będzie nam potrzebny co najmniej na trzech etapach budowy, czyli przy opracowywaniu projektu budowlanego domu, przed rozpoczęciem prac budowlanych, a także po zakończeniu budowy.
 
Opracowanie projektu budowlanego
 
Kiedy uzyskaliśmy warunki zabudowy, kupiliśmy projekt domu należy zlecić geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa ta musi zawierać granice naszej działki, jej otoczenie. W przypadku istnienie zabudowań na naszej lub sąsiedniej działce mapa ta powinna zawierać informacje o położeniu budynków i ich przeznaczeniu. Mapa ta powinna być w skali 1:500, ewentualnie 1:1000

 
Wytycznie budynku
 
Kolejna wizyta geodety na budowie ma na celu wytyczenie budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Geodeci powinni zaznaczyć główne osie budynku, obrys fundamentów,  oraz na stałe w gruncie zamontować repery (punkty wysokościowe, do których można się w przyszłości odnieść).
Po zakończeniu tych prac geodeta jest zobowiązany do pozostawienia wpisu w dzienniku budowy oraz przekazaniu inwestorowi lub jego przedstawicielowi szkiców wykonanych pomiarów.

 
Zakończenie budowy
 

Po zakończeniu budowy najprawdopodobniej będziemy musieli wystąpić z wnioskiem o możliwość użytkowania budynku. Do takiego wniosku należy dołączyć mapę zawierającą faktyczne położenie budynku na działce oraz inwentaryzację wszystkich przyłączy (energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych - o ile istnieją)
Geodeta ma obowiązek dokonania zapisu o wykonaniu inwentaryzacji w dzienniku budowy.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa