rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Duże zmiany w zdobywaniu uprawnień energetycznych

image

Z dniem 1 lipca 2022 r. nastąpiły zmiany w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


 
Łatwość w zdobyciu uprawnień energetycznych dla osób niemających zupełnie żadnego doświadczenia została zablokowana. Dlaczego?
W Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku znajdujemy zmianę dotyczącą określenia poziomu posiadanej wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu. Doświadczenie przyszłego posiadacza uprawnień musi zostać potwierdzone. W jaki sposób?


Temat wydaje się być łatwy, ponieważ każda osoba powinna udokumentować wiedzę odpowiednim dokumentem, np.:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia
 

Dlaczego takie zmiany zostają wprowadzone?

Powód jest bardzo prozaiczny - zmniejszenie ilości wypadków, awarii oraz błędnie wykonanych instalacji przez osoby, które nie zdobyły wcześniej żadnych umiejętności oraz doświadczenia, a skorzystały jedynie, z krótkiego internetowego przeszkolenia na stanowisku eksploatacji i dozoru, po czym przystąpiły do egzaminu, który również bez problemu zaliczyły. Nietrudno znaleźć w internecie dostępność ofert dwu lub trzygodzinnych błyskawicznych szkoleń. Nie ma co ukrywać, że na forach dyskusyjnych jest wysyp ofert szkoleń z tak zwaną „gwarancją zdawalności”. Rozporządzenie pozwoli na dokładniejszą weryfikację uczestników, ale przede wszystkim Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, które w dużej mierze do tej pory bagatelizowały problem i przymykały oko na sposób realizacji szkoleń. Cała branża liczy na to, że dzięki wprowadzonym zmianom nie będzie już dochodzić do podobnych nadużyć.

Instalatorze-Elektryku-zmiany


Podsumowując, aby wykazać wiedzę, musisz okazać się jednym z dokumentów, które znajdziesz poniżej, np.:

 • świadectwem lub dyplomem potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
 • świadectwem potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikatem kwalifikacji zawodowej (czyli stara książeczka energetyczna wydana przez komisję) lub dyplom zawodowy,
 • świadectwem czeladniczym lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • świadectwem ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczeniem o przebiegu nauczania wydane przez szkołę
 • zaświadczeniem wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Oprócz zmian w procedurach należy zwrócić uwagę na kilka mniejszych, ale również istotnych modyfikacjach. Jedną z nich jest również zakres uprawnień oraz czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Dlatego też, w grupie 1 związanej z elektryką możemy uzyskać uprawnienia:
 • do 1 kV
 • od 1 kV do 30 kV
 • od 30 kV do 110 kV
 • powyżej 110 kV
 
Zmiany dotyczą również dodatkowych punktów czynności, które możemy zdobyć, przystępując do egzaminu.
Dodatkowo w zakresie uprawnień dochodzi wykonywanie prac na stanowisku demontażu.
Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z całym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska

Artykuł przygotowany przez:
ATUM – Lidera branży szkoleniowej sektorze odnawialnych źródeł energiiKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Atum

E-mail: biuro@atum.edu.pl

WWW: www.atum.edu.pl

Tel: +48 71 786 62 87
Adres:
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław