rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Analiza zużycia energii na ogrzewanie budynków w latach 2015/2016 r. Cz. II

image

Skumulowana liczba stopniodni grzaniaStopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowych. Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów mieszkalnych. Rezultaty tych analiz wskazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między temperaturą zewnętrzną, od której rozpoczyna się ogrzewanie i średnią temperaturą dzienną powietrza zewnętrznego, to jest liczbą stopniodni grzania.
 

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) [3] dla temperatury bazowej 15oC [4, 5] w pięciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego 2015/2016 r. Skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w pięciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 38 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 4. Najmniejsza liczba stopniodni grzania Sd(15oC) (najcieplejszym miastem) w analizowanym okresie była we Wrocławiu następnie w Kołobrzegu (1197,2oCdzień), w Świnoujściu (1233,7oCdzień), w Helu (1238,5oCdzień), w Słubicach (1254,7oCdzień), Ustce (1264,6oCdzień) i Gdyni Oksywiu (1284,4oCdzień). Największa liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w tym okresie była w Zakopanem (1730,4oCdzień), w Suwałkach (1707,5oCdzień), w Białymstoku (1658,4oCdzień), w Włodawie (1588,7oCdzień), Terespolu (1585,5oCdzień), Lublinie Rudawcu 1580oCdzień) i w Siedlcach (1577,5oCdzień). Najzimniejszym miastem wojewódzkim w analizowanym okresie sezonu grzewczego 2015/2016 r. był Białystok a najcieplejszym miastem wojewódzkim Wrocław.

zużycie energii na ogrzewanie budynków pasywnych, zużycie energii przez domy pasywne energooszczędne
Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) oraz Sd(18oC; 15oC) wg EUROSTAT-u w pięciu pierwszych miesiącach (od 01.09.2015 r. do 31.01.2016 r.) sezonu grzewczego 2015/2016r. w trzydziestu ośmiu miastach Polski

Na rys. 5 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w pięciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla Rzeszowa Jasionki i Szczecina od sezonu grzewczego 1999/2000 r. do 2015/2016 r. W Rzeszowie Jasionce w okresie od sezonu 1999/2000 r. do 2015/2016 r. najzimniejszym sezonem grzewczym pierwszych pięciu miesiącach sezonu grzewczego był sezon 2002/2003 r. (1820,4oCdzień), 2001/2002 r. (1774,3oCdzień) i 2005/2006 r. (1763,4oCdzień). Najniższa wartość Sd(15oC) wystąpiła w sezonie 2006/2007 r. (1164,7oCdzień), w 2000/2001 r. (1352oCdzień), w 2014/2015 r. (1360,5oCdzień) i w 2013/2014 r. (1400,2oCdzień). W zimniejszych pod względem ciepłowniczym sezonach grzewczych 2002/2003 r. zużyto o 56,3%, 2001/2002 r. o 52,3%, 2005/2006 r. o 51,4% więcej niż w najcieplejszym sezonie 2006/2007 r. (rys. 6). W cieplejszych sezonach grzewczych zużyto więcej energii na ogrzewanie o 16,1% w sezonie 2000/2001 r., o 16,8% w sezonie 2014/2015 r. i o 20,2% w sezonie 2013/2014 r. niż w najcieplejszym sezonie 2006/2007 r.

W pięciu pierwszych miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. zużyto w Rzeszowie Jasionce o 27,4% więcej energii na ogrzewanie budynków niż w najcieplejszym sezonie 2006/2007 r. oraz o 28,9% mniej niż w najzimniejszym sezonie grzewczym 2002/2003 r.

W pięciu pierwszych miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. zużyto w Szczecinie o 30,8% więcej energii na ogrzewanie budynków niż w najcieplejszym sezonie 2006/2007 r. oraz o 42,3% mniej niż w najzimniejszym sezonie grzewczym 2010/2011 r.

zużycie energii na ogrzewanie budynków pasywnych, zużycie energii przez domy pasywne energooszczędne
Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w pięciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla Rzeszowa Jasionki i Szczecina od sezonu grzewczego 1999/2000 r. do 2015/2016 r.

zużycie energii na ogrzewanie budynków pasywnych, zużycie energii przez domy pasywne energooszczędne
Rys. 6. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w pięciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego względem najcieplejszego sezonu 2006/2007 r. dla Rzeszowa Jasionki i Szczecina od sezonu grzewczego 1999/2000 r. do 2015/2016 r.

 

Poszczególne części artykułu dostępne tutaj:Część I


Część III


Część IV

 

 


AUTOR:
Józef Dopke - jozefdopke@wp.pl

Opracowanie, redakcja: A. O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.
 Literatura
[1] Ogimet. WWW.ogimet.com
[2] www.wunderground.com/history
[3] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[4] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu. GWiTS, 2014 nr 6 str. 210-214.
[5] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. WWW.ogrzewnictwo.pl 24.09.2012 r., WWW.systemyogrzewania.pl 24.09.2012 r., WWW.cire.pl 25.09.2012 r., WWW.info-ogrzewanie.pl 03.10.2012 r.Produkty
dodaj+ «»

Forum