rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Instalacja elektryczna w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Cz. II

image

Kolejną charakterystyczną rzeczą w domach energooszczędnych i pasywnych jest bardzo duża ilość odbiorników nieliniowych.Składają się na nie przede wszystkim urządzenia energooszczędne i energooszczędne oświetlenie. Często w domach takiego typu odbiorniki nieliniowe stanowią przeważającą grupę. Stosowanie odbiorników nieliniowych wiąże się z wprowadzeniem do sieci zakłóceń harmonicznych, co z kolei jest przyczyną wielu problemów, do których należą m.in. [1]:
 

 

  • Przegrzewanie przewodów spowodowane zjawiskiem naskórkowości- zjawisko to wpływa na podwyższenie strat w przewodach.
 
  • Nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych- zjawisko spowodowane sumowaniem się zakłóceń harmonicznych, powodujące nieuzasadnione przerwy w pracy urządzeń, będące następstwem odłączenia zasilania obwodów.
 
  • Odkształcenia napięcia oraz zmiany momentu przejścia sinusoidy przez zero- zjawiska powodujące pogorszenie pracy odbiorników oraz urządzeń sterujących ich pracą.

 

 

 

instalacja elektryczna w domu pasywnym, jak za ile, domy energooszczędne

Rys.2. Instalacja elektryczna budynków energooszczędnych i pasywnych powonna być dobrze przystosowana do zasilania odbiorników nieliniowych, do których należy m.in. oświetlenie energooszczędne.
 

Instalacja elektryczna w budynku zaopatrzonym w dużą grupę takich odbiorników musi więc być wykonana w sposób minimalizujący wpływ zakłóceń harmonicznych.Należy więc pamiętać przede wszystkim o:

 

  • równomiernym obciążeniu odbiornikami wszystkich faz,
 
  • wyodrębnieniu zasilania szczególnie ważnych odbiorników osobnymi obwodami w celu uniknięcia załączania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych spowodowanego harmonicznymi,
 
  • przemyśleniu zastosowania filtrów tłumiących zakłócenia harmoniczne.
 


 

Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z przedstawionymi w artykule zasadami powinno korzystnie wpłynąć na prawidłowe działanie odbiorników elektryczności w budynkach energooszczędnych, jak również pasywnych, a także przyczynić się do korzystniejszej współpracy instalacji z systemami do samodzielnej produkcji elektryczności w oparciu o źródła odnawialne.

 

montaż i wykonanie instalacji elektrycznej w domu pasywnym energooszczędnym
Rys.3. Coraz częściej zdarza się, że budynki o wysokich klasach energetycznych zasilane są elektrycznością produkowaną samodzielnie w oparciu o źródła odnawialne. Instalacja elektryczna takich budynków musi więc uwzględniać również ten aspekt.

<-- Część I znajdziesz tutaj.


 

 

Literatura:
[1] Turski,R., Sekret,R., Badania oddziaływania energooszczędnych źródeł oświetlenia na jakość energii elektrycznej w budynku, Energia i Budynek 09(52), Warszawa 2011, str. 34-39

 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski, A. O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź