rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych

image

Badanie rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem termowizji jest doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala "on-line" - a więc podczas normalnej pracy i przy standardowym obciążeniu całej instalacji elektrycznej - wykryć usterki i inne anomalie występujące w rozdzielniach. Usterki te mogą być przyczyną powstania poważniejszych awarii urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie i spowodować duże straty m.in. na skutek kosztownego przestoju a czasem nawet doprowadzić do wybuchu pożaru. Dlatego też zgodnie z wymaganiami większości firm ubezpieczeniowych badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych w zakładach przemysłowych, centrach handlowych, biurowcach i innych obiektach użyteczności publicznej powinny być przeprowadzane raz w roku. Badanie takie powinna wykonać firma zewnętrzna.
 

Bezpieczniki nożowe w rozdzielni głównej nn


Oględzinom kamerą termowizyjną poddaje się przede wszystkim stacje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, szafy zasilająco-sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.
 

Wadliwe złącze na szynie zasilającej


Badanie rozdzielni elektrycznych nie wymaga kłopotliwych wyłączeń jak w przypadku typowych pomiarów elektrycznych. Badanie wykonuje się przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych (min. 30-40%), co jest ogromna zaletą tej metody diagnostycznej. Przy interpretacji zarejestrowanych kamerą termogramów analizowane są przyrosty temperatury danego elementu względem temperatury panującej w rozdzielni, przy czym poszczególne elementy nie powinny wykazywać temperatur wyższych od dopuszczalnych. Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o konieczności interwencji użytkownika instalacji i jej pilności jest także asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi.
 

Przeciążenie wyłącznika bezpiecznikowego w rozdzielni głównej


Oględziny prowadzone są zawsze z bezpiecznej odległości i pozwalają na bezkontaktowy pomiar temperatury złącz, przewodów i innych elementów rozdzielni. Pozwala to szybko i skutecznie ocenić stan badanej instalacji elektroenergetycznej a dzięki wczesnemu wykryciu możliwe jest w razie potrzeby natychmiastowe usunięcie usterek. Pozwala to zapobiec nieprzewidzianym awariom i kosztownym przestojom.
 

Usterka złącza elektrycznego w rozdzielni głównej


W oparciu o obowiązujące kryteria temperaturowe ustala się poziom zagrożenia stwarzanego przez zaobserwowane anomalie cieplne i określa czy dana usterka ma być naprawiona natychmiast czy też dopiero przy kolejnym planowym przeglądzie instalacji. Zależnie od postawionych wymagań, końcowy raport z badania może zawierać wyłącznie wykaz zarejestrowanych usterek lub termogramy wszystkich zbadanych rozdzielni elektrycznych i urządzeń, w tym także tych, które podczas oględzin nie wykazywały żadnych anomalii. 
 

Przekroczenie dopuszczalnej temperatury przewodu na listwie zaciskowej


Badanie instalacji elektroenergetycznych powinno być przeprowadzone przez osobę dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w interpretacji termogramów za pomocą kamery termowizyjnej spełniającej określone wymagania, co gwarantuje wiarygodne rezultaty.
 

Nadmierna asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi


Specjalne techniki zobrazowania

Możliwość identyfikacji i lokalizacji wadliwych elementów za pomocą specjalnych technik zobrazowania jest szczególnie istotna przy badaniach rozdzielni elektrycznych lub układów elektronicznych, gdzie występują elementy gęsto upakowane i o bardzo małych rozmiarach.

Funkcja MSX®

Znacznym ułatwieniem przy identyfikacji i lokalizacji usterek zarejestrowanych podczas badania może być funkcja MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), którą oferują niektóre profesjonalne kamery termowizyjne m.in. kamera FLIR T620bx. Polega ona na nakładaniu na obraz termowizyjny konturów ze zdjęcia wykonanego w świetle widzialnym za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej.

 

Termogram rozdzielni elektrycznej w technice MSX


Blending (przenikanie)

Funkcja ta polega na nałożeniu i wzajemnym przenikaniu obrazu termowizyjnego ze zdjęciem wykonanym w świetle widzialnym. Funkcja ta w połączeniu z bardzo wysoką rozdzielczością kamery termowizyjnej (np. FLIR T620bx 1280 x 960 pikseli) pozwala zidentyfikować na termogramie każdy nawet najdrobniejszy element a jednocześnie określić jego temperaturę.

 

Termogram rozdzielni elektrycznej z wykorzystaniem funkcji Blending


Uwagi

Powyższe funkcje nie są dostępne z niektórymi obiektywami IR, ponieważ obiektywy o większej średnicy zasłaniają okno wbudowanej kamery cyfrowej. Ponadto poprawne działanie tych funkcji wymaga fabrycznej kalibracji fuzji użytego obiektywu z kamerą termowizyjną.

 

image

Diagnostyka linii przesyłowych i transformatorów

Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki technicznej urządzeń elektroenergetycznych stosowana jest w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej. 
 

Asymetria temperaturowa na napowietrznych odłącznikach
 

Diagnostyka termowizyjna urządzeń zajmuje się kontrolą generatorów, linii elektroenergetycznych, transformatorów średniego i niskiego napięcia oraz innych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
 

Badanie kamerą termowizyjną transformatora olejowego na słupie
 

Ogromną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest możliwość prowadzenia badań linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych i innych wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych w normalnych warunkach i standardowym obciążeniu z zachowaniem całkowicie bezpiecznej odległości.
 

Wysoka temperatura rdzenia transformatora powietrznego
 


Jest to jednak możliwe wyłącznie przy użyciu profesjonalnych kamer o wysokiej rozdzielczości, które powinny być dodatkowo wyposażone w teleobiektyw o odpowiedniej ogniskowej. Tylko taka kamera daje możliwość rozpoznania na zarejestrowanym obrazie anomalii termicznych o niewielkich wprawdzie rozmiarach, ale grożących często bardzo groźnymi następstwami a nawet pożarem. 
 

Zaciski prądowe transformatora SN w stacji transformatorowej


Firma TERMOCERT dysponuje kamerą termowizyjną FLIR T620bx, która dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości rejestrowanych obrazów (1280 x 960 pikseli!) i zastosowaniu dodatkowego teleobiektywu FOL41 o ogniskowej f=41,3mm dysponuje rozdzielczością przestrzenną IFOV rzędu 0,2mrad a tym samym przy odległości od badanego obiektu wynoszącej 10m rozdzielczość pomiarowa wynosi zaledwie ok. 2mm!
 

Uszkodzone złącze na izolatorze w podstacji WN Uszkodzony izolator na podstacji WN

Wojciech Derwiński
TERMOCERT Badania termowizyjneKONTAKT

Termocert