rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Kotły SAS z czujnikiem żaru - Spalanie pod czujną kontrolą

image

Największą bolączką użytkowników kotłów na paliwa stałe jest bardzo słaba jakość  paliw dostępnych na rynku. Ponadto ich niejednorodność oznacza, że paliwo o tej samej nazwie  nie daje gwarancji oczekiwanej jakości. Konsekwencją tego są problemy podczas eksploatacji kotłów na paliwa stałe. Zasilanie kotłów paliwem o zmiennych właściwościach oznacza konieczność dokonywania nieustannych korekt nastaw parametrów spalania na regulatorach.  Co najgorsze korekty te najczęściej muszą być dokonywane na zasadzie prób i błędów, aż zostaną wyszukane nastawy odpowiadające danej partii paliwa.

 

Wychodząc temu naprzeciw firma ZMK SAS z firmą RECALART – producentem regulatorów, wdrożyła nowatorski system regulacji procesu spalania oparty o czujnik żaru.


Rozwiązanie to przeznaczone jest do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa: ślimakowych – MULTI, SLIM, GRO-ECO jak i w tłokowych – ECO.  Cały proces spalania nadzorowany jest przez czujnik żaru i obsługiwany  przez regulator MultiFun.
Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu w palenisku czujnika żaru, który mierzy temperaturę i daje informację o zmianach stanu paleniska. Informacja ta jest przekazywana do regulatora. Umieszczenie czujnika w palenisku sprawia, że informacja jest natychmiastowa. Na podstawie zmian zmierzonej temperatury paleniska regulator dodatkowo wyposażony w algorytm PID automatycznie dobiera parametry procesu spalania tak, aby parametry zadane były utrzymywane automatycznie bez konieczności dokonywania ręcznej ich zmiany. W praktyce oznacza to koniec problemów z ciągłym doglądaniem paleniska i dokonywaniem ręcznych korekt. W momencie kiedy w kotle pojawia się paliwo o innych parametrach spalania, regulator sam na podstawie informacji z czujnika żaru  dobiera odpowiednie parametry spalania takie jak ilość dawki paliwa i moc nadmuchu.

 


Ta nowatorska regulacja procesu spalania oprócz komfortu obsługi – zapominamy bowiem o udręce ciągłych korekt - daje również wymierny efekt ekonomiczny poprzez automatyczny dobór optymalnych parametrów spalania.
Sam regulator MultiFun wyposażony jest w szereg funkcji zapewniających komfort obsługi oraz ekonomiczne wykorzystanie spalanych paliw.
Ogromną zaletą  regulatora jest czytelne, proste menu z wbudowanym systemem pomocy dla użytkownika a kolorowy ekran dodatkowo uatrakcyjnia obsługę menu.


Możliwość podłączenia czujnika pokojowego i pogodowego oraz całego systemu cyfrowego SHHS i oparcie regulacji procesu spalania o odczyty z tych czujników zapewnia bardziej dokładną regulację procesu spalania a tym samym bardziej ekonomiczne wykorzystanie paliwa. Optymalna regulacja procesu spalania i automatyczna regulacja temperatury ogrzewania  to jednocześnie optymalny komfort cieplny w domu.
Wbudowana karta pamięci umożliwia bezpłatną samodzielną aktualizację oprogramowania we wszystkich modułach regulatora MultiFun. Pozwala na archiwizację danych oraz ustawień regulatora a tym samym analizę pracy całego systemu ogrzewania. Dzięki karcie bardzo łatwo też wyposażyć regulator w oprogramowanie poszerzające ilość obiegów grzewczych.Czujnik żaru – zasada działania


Wykorzystanie w procesie sterowania informacji zwrotnej w postaci temperatury paliwa w obszarze dopalania, pozwala automatycznie dobrać dawkę paliwa dla węgla typu ekogroszek o kaloryczności 19 – 28MJ/kg. Regulator samoczynnie koryguje dawki paliwa, tak aby w efekcie otrzymać optymalną temperaturę żaru w całym przedziale pracy kotła. Rozwiązanie pozwala modulować moc kotła w zakresie 30-100% mocy znamionowej (PID), utrzymując jednocześnie poprawny poziom paliwa w palenisku.
 Produkty
dodaj+ «»

Forum