rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Dobór wentylacji mechanicznej dla domu energooszczędnego cz.2

image

Najlepsze rozwiązanie: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła centralą MISTRAL PRO + GWC PROVENT-GEO.

 
dom energooszczędny dom pasywny wentylacja
 

W celu zabezpieczenia efektywnego działania wentylacji mechanicznej także przy bardzo niskich temperaturach powietrza oraz zapewnienia dodatkowych zysków energetycznych zaleca się połączenie instalacji wentylacyjnej, wyposażonej w centralę z linii MISTRAL PRO firmy Pro-Vent z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) PROVENT-GEO. Dzięki możliwości wstępnego podgrzania powietrza umożliwia on znaczne ograniczenie strat wentylacyjnych.
 

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła firmy Pro-Vent sprawia, że do centrali wentylacyjnej dociera powietrze o „bezpiecznej” dla układu temperaturze – układ zabezpiecza rekuperator przed szronieniem nawet podczas surowych mrozów. Warto też wspomnieć o oczywistych korzyściach płynących z ochrony rekuperatora przed szronieniem – zbyt niska temperatura powietrza zewnętrznego ma bowiem negatywny wpływ na sprawność urządzenia. Kolejnym atutem stosowania bezprzeponowego płytowego GWC PROVENT-GEO jest dowilżenie suchego powietrza zewnętrznego (stopień dowilżenia jest uzależniony m.in. od rodzaju gruntu oraz wysokości występowania wód gruntowych). W sezonie letnim zaś dzięki załączeniu bypassa dostarczamy do budynku powietrze o znacznie lepszych parametrach niż na zewnątrz – schłodzone i osuszone. Co kluczowe, nie generuje to niemal kosztów eksploatacyjnych (to tzw. chłodzenie naturalne – bierne).
 

Polepszeniu ulega również jakość tegoż powietrza. GWC PROVENT-GEO o bezprzeponowym przepływie powietrza znacząco redukuje ilość grzybów i bakterii w powietrzu nawiewanym do budynku – nawet o ponad 80%. Jest to możliwe wskutek bezpośredniego kontaktu powietrza wentylacyjnego z odpowiednio przygotowanym podłożem (gruntem).
 

Najważniejszy parametr: efektywność energetyczna

 

Najważniejszym parametrem, jakim powinniśmy się kierować podczas wyboru systemu wentylacyjnego, jest efektywność energetyczna. Czego możemy oczekiwać od układu? Poniższe obliczenia przeprowadzono dla rekuperatora przeciwprądowego MISTRAL PRO 400 EC firmy Pro-Vent oraz gruntowego, płytowego, bezprzeponowego wymiennika ciepła PROVENT-GEO. Posłużono się przykładem domu jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 120 m2. Strumień powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-EN 15251 (I kategoria) wynosi 300 m3/h, a sprawność odzysku ciepła dla strumienia projektowego 85%. Straty energii przez wentylację w sezonie grzewczym przy braku wymiennika do odzysku ciepła sięgają w tym przypadku aż 10 000 kWh, z kolei w rezultacie zastosowania kompleksowego systemu centrala wentylacyjna MISTRAL PRO + płytowy GWC PROVENT-GEO ok. 1 000 kWh, czyli 10 razy mniej.
 

Na zminimalizowanie strat ciepła wpływa również świadoma regulacja ilości powietrza wentylacyjnego. Wymaga to jednak od użytkowników wyrobienia pewnych nawyków i przyzwyczajeń. Najlepszym sposobem jest tu ograniczenie strumienia powietrza wentylacyjnego o 50% podczas nieobecności domowników. Nie doprowadzi to do obniżenia komfortu, a podczas 8 godzin pozwoli obniżenie strat ciepła do ok. 850 kWh (wyniosą więc zaledwie 7,1 kWh/m2).
 

Z kolei w okresie letnim ilość dostarczanego przez GWC firmy Pro-Vent chłodu do domu jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 120 m2 może wynieść nawet ponad 2 000 kWh. Oznacza to oszczędności rzędu kilkuset złotych w sezonie.
 

Wybór GWC

 

Co jeszcze oprócz efektywności energetycznej powinniśmy wziąć po uwagę podczas wyboru gruntowego wymiennika? Optymalnym rozwiązaniem jest kupno zarówno centrali, jak i GWC od jednego producenta, co znacznie usprawnia proces projektowania oraz współpracę obu układów. Istotne są również pozytywne opinie wyspecjalizowanych jednostek oraz odpowiednie certyfikaty poświadczające osiągniecie przez układ dobrych parametrów. GWC PROVENT-GEO posiada rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej. Na stronie producenta www.wymiennikgruntowy.pl znajdziemy zaś aktualne pomiary pracy wymiennika.
 

O konieczności zastosowania w budynku energooszczędnym lub pasywnym wymiennika z odzyskiem ciepła nikogo nie musimy już przekonywać – wiedza zarówno wykonawców, jak i inwestorów dotycząca systemów energooszczędnych jest coraz większa. Warto jednak przypomnieć, że na tym nie kończą się możliwości zminimalizowania strat ciepła. Wyposażenie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem MISTRAL PRO w bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO oznacza dodatkowe korzyści – może ograniczyć straty wentylacyjne ponad 10-krotnie w stosunku do rozwiązań bez wymiennika z odzyskiem energii.


Przeczytaj także: Dobór wentylacji mechanicznej dla domu energooszczędnego cz.1

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

PRO-VENT

E-mail: info@pro-vent.com.pl

WWW: www.pro-vent.pl

Tel: +48 77 440 44 96/98
Fax: +48 77 440 44 92
Adres:
Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna/ Krapkowice

Produkty
dodaj+ «»

Forum