rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Pompy ciepła w sercu strategii unii energetycznej

image

Europejski sektor energii odnawialnej optymistycznie przyjmuje opublikowane 18 listopada sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat stanu unii energetycznej. Raport ponawia zobowiązanie Komisji do dekarbonizacji systemu energetycznego oraz wyznacza nowe cele dla przyszłego zarządzania unią energetyczną. KE mocno wspiera rozwój nowoczesnych wysokoefektywnych technologii takich jak pompy ciepła, które idealnie wpisują się w strategię unii energetycznej. Najnowsze wyniki badań naukowców z Instytutu Fraunhofera ISE pokazują, że pompy ciepła będą odgrywać istotną rolę w transformacji systemów energetycznych, która bez ich udziału byłaby trudna do osiągnięcia.

 


Unia energetyczna to jeden z najważniejszych projektów Komisji Europejskiej powołany do życia w pierwszej połowie bieżącego roku. Działania państw członkowskich w ramach unii związane są z obniżeniem emisyjności (kwestia wykorzystania energii odnawialnej), zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, poprawą wyników w zakresie efektywności energetycznej, tworzeniem wewnętrznego rynku energii, a także z badaniami naukowymi, innowacjami i konkurencyjnością. Wymienione priorytetowe obszary działań są ze sobą ściśle powiązane. Powszechne stosowanie technologii pomp ciepła wpisuje się w każdy z nich.

 


 

Pompy ciepła wykorzystują energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt). Udział energii odnawialnej wynosi od 60 do ponad 80%. Urządzenia te nie powodują żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń w miejscu ich zastosowania, a ich emisyjność zależy tylko i wyłącznie od pochodzenia energii elektrycznej, którą wykorzystują. Dekarbonizacja wiąże się pośrednio ze zwiększeniem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Często używanym argumentem przeciw rozwojowi systemów OZE jest niestabilność produkcji energii elektrycznej w ciągu doby. Nowoczesne systemy energetyczne wymagają odpowiedniej optymalizacji, podejścia całościowego, w którym energia elektryczna jest trwale związana z produkcją ciepła i chłodu. W małej skali ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w przypadku budynków energooszczędnych wyposażonych w mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej. W obiektach takich pompy ciepła z powodzeniem wykorzystują nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu dnia (np. przez instalacje fotowoltaiczną) do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń oraz do przygotowania c.w.u.. Często stosowane są również bufory wody grzewczej. Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid z pewnością przyczyni się do podobnej optymalizacji zysków i strat energii również w skali makro.

 


Zgodnie z zasadą unii energetycznej „Efektywność energetyczna przede wszystkim” coraz większy nacisk kładzie się na stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania systemów energetycznych na energię. Bardziej zrównoważone systemy, umożliwią lepsze zarządzenie energią. Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych urządzeń do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez co zwiększają efektywność energetyczną w sektorach mieszkalnym, komercyjnym i przemysłowym. Pompy ciepła osiągają najwyższe klasy energetyczne (A+, A++, A+++). Co więcej urządzenia te mogą również pełnić rolę magazynów energii, umożliwiając przepływ energii pomiędzy sieciami elektrycznymi i ciepłowniczymi. Istotny udział pomp ciepła w sektorze grzewczym może znacząco ograniczyć konieczność importowania paliw kopalnych z poza Europy, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa energetycznego zarówno w skali całej unii energetycznej jak też poszczególnych krajów.

 


Do głównych obszarów działań unii energetycznej zaliczono również wspieranie badań i wzrost innowacyjności poprzez koordynację i finansowanie projektów we współpracy z sektorem prywatnym. Technologia pomp ciepła jest zróżnicowana, niemal każda jej gałąź jest wciąż rozwijana i wszystko wskazuje na to, że w dziedzinie badań nad ich rozwojem nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.
W ramach unii energetycznej planowane jest również stworzenie w pełni zintegrowanego, wewnętrznego rynku energii poprzez umożliwienie jej swobodnego przepływu pomiędzy krajami członkowskimi. W tym celu konieczna będzie eliminacja przeszkód technicznych i prawnych. Unia energetyczna ma stanowić pewnego rodzaju parasol ochronny dla krajów, które do niej przystąpiły. Wiele wskazuje na to, że stopień bezpieczeństwa będzie uzależniony od przygotowania technologicznego państwowych systemów energetycznych.

 

Już dzisiaj w każdym z państw członkowskich potrzebna jest ocena potencjału technologii wchodzących w skład systemu energetycznego i wsparcie najlepszych spośród nich. Może warto więc przekierować subwencje dla nieefektywnych rozwiązań pozbawionych przyszłości, na rozwój produkcji i wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła. Opublikowane na początku listopada opracowanie naukowców z Instytutu Fraunhofera na temat kosztów związanych z transformacją niemieckiego systemu energetycznego pokazało, że w optymalnym scenariuszu rozwoju energetyki elektryczne pompy ciepła należą do dominujących urządzeń służących do zaopatrzenia budynków w ciepło (80% urządzeń grzewczych w 2050r.). Warto przypomnieć, że prognozy rozwoju poszczególnych technologii we wspomnianym opracowaniu były związane zarówno ze spełnieniem założonych celów redukcji emisji CO2 jak również z optymalizacją kosztów Energiewende.
Ustalenia rozpoczynającego się niebawem Szczytu Klimatycznego COP21 w Paryżu mogą znacząco przyspieszyć realizację celów unii energetycznej.

 

 

1. „Unia energetyczna na dobrej drodze do sukcesu” Komunikat prasowy KE
2. „State of the Energy Union reaffirms Commission’s willingness to lead on the EU’s renewables ambition” EHPA
3. „WAS KOSTET DIE ENERGIEWENDE? WEGE ZUR TRANSFORMATION DES DEUTSCHEN ENERGIESYSTEMS BIS 2050” Hans-Martin Henning, Andreas Palzer Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg


/Źródło: PORT PC/Katalog Firm

 • Salus Controls

  SALUS Controls jest częścią Computime Group Limited z siedzibą w Hong-Kongu,…
 • iBros technic

    W branży HVAC działamy już od kilku lat. Zajmujemy się dystry…
  iBros technic
 • Flir

  Jesteśmy światowym liderem w projektowaniu, produkcji, a także sprzedaży bard…

Produkty
dodaj+ «»

Forum