rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Dotacja na pompę ciepła – ruszył program Prosument

image

Osoby planujące zakup i montaż pompy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. od 1 sierpnia 2015 roku mogą korzystać z dofinansowań realizowanych na nowych zasadach w ramach programu Prosument przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby przystępujące do programu Prosument nie muszą łączyć produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, ta korzystna zmiana zachęca do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii dla własnych potrzeb.

Celem dofinansowań realizowanych w ramach programu Prosument jest ograniczenie zużycia energii w budownictwie i emisji szkodliwego CO2, poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł - pozyskiwanych za pomocą m.in. pomp ciepła, źródeł ciepła opalanych biomasą, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych czy mikrokogeneracji. Oprócz promocji nowych technologii OZE program dąży do zwiększenia świadomości ekologicznej inwestorów, stanowiąc kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Co można zyskać przystępując do programu Prosument?

W ramach programu Prosument osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać preferencyjne kredyty i dotacje na zakup i montaż instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł. Budżet na realizację programu wynosi 714 700 tys. złotych i będzie realizowany do 2022 roku. Wprowadzona aktualizacja programu likwiduje wcześniejszy wymóg zakupu i instalowania urządzeń OZE do produkcji ciepła wraz z zakupem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, co w praktyce zwiększał koszty osiągnięcia efektu ekologicznego. Wsparcie ma charakter dofinansowania w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wszelkie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku. Wysokość dofinansowania obejmująca montaż, zakup i instalację pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW, przewidziana do końca 2016 r. wynosi 20 proc. W kolejnych latach pomoc ta spadnie do 15 proc.

Pompa ciepła Altherma LT – energooszczędne pozyskiwanie energii cieplnej

Produkty Daikin Altherma jakim są powietrze pompy ciepła wychodzą naprzeciw oczekiwaniom na rynku techniki grzewczej, umożliwiając wydajne i oszczędne ogrzewanie naszych domów, wykorzystując możliwości jakie oferują nam odnawialne źródła energii – tym samym pozwalając zmniejszyć zużycie energii oraz emisję CO2. Niskotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego systemu grzewczego w nowobudowanych budynkach, a także domach niskoenergetycznych budowanych w standardzie NF40. Niskotemperaturowy system oprócz wydajnej gamy sprężarek, ograniczających ilość doprowadzanej do sprężarki energii elektrycznej, utrzymuje wysokie wartości wydajności grzewczej w przypadku niskich temperatur na zewnątrz. Wspomaganie elektryczne w postaci dodatkowej grzałki nie jest już konieczne lub jest bardzo ograniczone (działanie przy temperaturach zewnętrznych aż do -25°C). Uzyskanie wysokiej wydajności grzewczej jest możliwe dzięki elementom sterującym, pozwalającym na osiągnięcie wyższej częstotliwości użytkowania przy niskich temperaturach na zewnątrz, oraz dopasowanym płytowym wymiennikom ciepła, które maksymalizują powierzchnię wymiany ciepła. Gdy obciążenie cieplne jest niższe od maksymalnej wydajności systemu pompy ciepła, sprężarka poprzez modulację prędkości obrotowej jest w stanie pracować w trybie częściowego obciążenia, zapewniając najwyższą wydajność w odpowiednim przedziale temperatur.

Pompa ciepła Altherma HT – samodzielne i całoroczne źródło ciepła

Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii i techniki kondensacyjnej do produkcji ciepła wpłynęło na obniżenie zakresu stosowanych w ogrzewnictwie temperatur pracy źródeł ciepła, i co za tym idzie – instalacji grzewczych. W starszym budownictwie wciąż istnieją systemy wymagające modernizacji, ale z racji wykończonych wnętrz trudna lub niemożliwa jest w nich modyfikacja instalacji grzewczej. Według danych zasoby mieszkaniowe w Polsce w roku 2011 wyniosły 13,7 mln mieszkań, z czego 477,7 mln m2 stanowią budynki jednorodzinne – przy czym w 74,5 proc. z nich wzniesiono do roku 19901. W odpowiedzi na potrzeby osób decydujących się na modernizację istniejących systemów grzewczych poprzez udział w programie Prosument, firma Daikin wprowadziła na rynek wysokotemperaturową pompę ciepła typu powietrze – woda Daikin Altherma HT. To uniwersalne źródło ciepła współpracujące zarówno z mieszanymi oraz z nisko- i wysokotemperaturowymi systemami grzewczymi.

Daikin Altherma HT dzięki kaskadowemu połączeniu dwóch obiegów termodynamicznych umożliwia pozyskiwanie temperatury wody do 80°C, nawet w okresie mroźnych dni przy temperaturach sięgających aż -25°C – bez wspomagania dodatkową grzałką elektryczną. W porównaniu do systemów niskotemperaturowych, w urządzeniu zoptymalizowany został proces podgrzewania ciepłej wody. Uzyskano to dzięki regulacji temperatury wody zasilającej wężownicę o zwiększonej powietrzni wymiany ciepła. Dzięki swoim cechom wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma HT cieszy się rosnąca popularnością wśród użytkowników, wytyczając nowe granice dla powietrznych pomp ciepła.

Daikin Altherma Hybrid – technologia kondensacyjna w połączeniu z pompą ciepła

Nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące pompę ciepła typu powietrze/woda wspieraną przez kondensacyjny kocioł gazowy to zasługa efektywnej technologii pozwalającej łączyć pracę wielu urządzeń w jeden układ - w celu podnoszenia jej efektywności energetycznej, obniżania kosztów eksploatacji i większego komfortu użytkowania. Podczas modernizacji źródła ciepła nie ma konieczności wymieniania istniejących grzejników (do 80°C), a jej instalacja wiąże się bezpośrednio z istniejącym systemem ogrzewania - redukując koszty i eliminując konieczność modyfikowania instalacji.
Praca układu hybrydowego Daikin Altherma zależy od warunków panujących na zewnątrz oraz aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą. Przy temperaturze zewnętrznej w zakresie 3-15°C działa tylko pompa ciepła, wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej następuje praca zarówno pompy ciepła, jak i kotła w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób. Gdy temperatura na zewnątrz spada drastycznie, tryb hybrydowy nie będzie już skuteczny. W tym momencie, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gazowy. Wykorzystanie technologii hybrydowej w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych zapewnia niższe koszty eksploatacji dla grzania i produkcji ciepłej wody użytkowej, bezobsługową pracę urządzeń i pełen komfort przez cały rok.

Podsumowanie

Systemy energooszczędnych urządzeń Daikin Altherma to innowacyjna gamma pomp ciepła - powietrze-woda, zaprojektowana aby zapewnić kompleksową obsługę i komfort w twoim domu. Pompy ciepła Daikin Altherma pozyskane w ramach programu Prosument mogą stanowić samodzielne źródło ciepła lub współpracować z już istniejącym. Niezależnie od tego, czy jest to nowo wybudowany budynek, czy istniejący dom o dużym bądź niskim zużyciu energii pompa ciepła Daikin Altherma pozwoli na pozyskiwanie energii cieplnej z odnawialnego źródła, jakim jest powietrze zewnętrzne – przyczyniając się do uniknięcia szkodliwych emisji CO2.

Autor: Damian Czernik
Zdjęcie: Daikin.pl


1.Węglarz A.: Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, Lipiec 2013KONTAKT

Daikin