rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Korzyści wynikające z dofinansowania energetyki odnawialnej

image

Zgodnie z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjętego przez Radę Ministrów w kwietniu b.r. rząd ma zapewnić wsparcie dla obecnych i nowych instalacji korzystających z OZE. Zamysłem ustawodawcy jest promowanie „zielonej” energii.


Rewolucją jest powstanie systemu aukcyjnego oraz to, iż wytwórcy w małych instalacjach będą wpisywani do tzw. rejestru wytwórców prowadzonego przez PRZESA URE, a nie będą musieli przechodzić skomplikowanej procedury związanej z uzyskaniem koncesji.
W przypadku mikroinstalacji OZE dla użytkowników indywidualnych (osób fizycznych) NFOŚiGW wprowadził program „Postument” realizowany w ramach jednego z programów priorytetowych. Realizacja tego programu ma na celu redukcję CO2, do której Polska będąc członkiem Unii Europejskiej została zobowiązana. Program ten zakłada m.in. redukcję CO2 w wysokości ponad 450 tys.Mg/rok oraz produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w systemach rozproszonych na poziomie 600 tys. MWh/rok, a także produkcję energii cieplnej na poziomie 990 tys. GJ/rok.


Realizację tego zobowiązania w ramach programu planuje się dzięki wsparciu osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakupie i montażu nowych instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii, służących do produkcji energii elektrycznej oraz jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej zarówno w formie połączenia w jedną instalację- kogeneracja, a także oddzielne pracujących instalacji w budynku dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz wymianę istniejących instalacji na bardziej ekologiczne.
Dofinansowanie to wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych takiej instalacji dla systemów fotowoltaicznych (PV), małych elektrowni wiatrowych, mikrokogeneracji oraz do 20 % kosztów kwalifikowanych instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, biomasy.


Do zalet tego programu należy także to, iż finansowanie odbywa się bezgotówkowo, a więc nie wymaga od inwestora wkładu finansowego na etapie zakupu oraz uruchomienia instalacji. Zakup odbywa się na zasadzie kredytu oprocentowanego 1 % w skali roku, przy czym przewidziany jest okres karencji w spłacie kapitału kredytu, który wynosi 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia. O pieniądze te mogą sięgać zarówno osoby indywidualne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Poza tym nabór wniosków jest w trybie ciągłym, aż do wykorzystania środków, to oznacza, że „kto pierwszy ten lepszy”.

 


Program dofinansowań będzie wdrażany równolegle na trzy sposoby:

 

  • poprzez jednostki samorządowe,
  • za pośrednictwem WFOŚiGW,
  • za pośrednictwem banków.

 

Zakłada się dofinasowanie do produkcji ciepła i energii elektrycznej związanej z budownictwem jednorodzinnym lub wielorodzinnym tzn. źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW, pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy do 40 kWe, mikrobiogazowanie o zainstalowanej mocy do 40 kWe, mikrokgenerację na biomasę stałą oraz biopłyny – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii związanych z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym, opartej na jednej niż więcej źródle ciepła lub energii elektrycznej.


Dofinansowanie energetyki odnawialnej może nieść za sobą dużo korzyści do których zaliczamy m.in. to iż propaguje w społeczeństwie postawę ekologiczną, tworzy się nowe miejsca pracy, powstaną nowe zawody a także rozwijają się nowe technologie i nasza gospodarka może stać się bardziej konkurencyjna. Polityka prosumencka od lat funkcjonuje z sukcesami u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech dzięki dopłatom do fotowoltaiki rozwinięto nową gałąź przemysłu, która wyprodukowała łącznie od 2010 r., 17000 MW energii, i stworzyła 90 000 nowych miejsc pracy. Dzięki dużemu zainteresowaniu ogniwami PV cena urządzeń gwałtownie zaczęła spadać. Czołowi producenci na rynku paneli fotowoltaicznych to m.innymi: Chiny, USA, Tajwan. Ciągłe badania nad sprawnością urządzeń oraz rozwiązania w zakresie magazynowania energii powodują, że urządzenia te staja się zarówno tańsze w zakupie, ale ich sprawność ciągle rośnie. Jeżeli chodzi o same urządzenia to obecnie na naszym rynku są najpowszechniejsze ogniwa na bazie krzemu, zarówno monokrystaliczne jak i polikrystaliczne, ale trwają nadal badania nad innymi rozwiązaniami, o większej sprawności i wydajności. Rozwój energetyki rozproszonej w naszym kraju w dalszym ciągu to temat do dyskusji. Nie brakuje też głosów sceptycznych nowym rozwiązaniom, do nich zaliczyć należy takie czynniki m.innymi jak:

  • obawa przed destabilizacją dużego rynku energetycznego, przy założeniu dużego udziału niestabilnego systemu zasilania energia pochodzącą z OZE,
  • uzależnienie się od technologii zachodnich,
  • problemy z implementacją nowych rozwiązań,
  • brak jasnych przepisów przy podłączaniu się do sieci przez odbiorców indywidualnych,brak wiedzy, edukacji i dostatecznej promocji OZE ,
  • niechęć do zmian czołowych wytwórców energii ,
  • Niemniej pomimo braku jasnych przepisów w tym zakresie wiele osób oraz samorządów, podejmuje ryzyko związane z tego typu innowacyjnymi rozwiązaniami, uważając, że jest to ryzyko sensowne a czas zwrotu inwestycji jest możliwy do zaakceptowania i przy wsparciu ze strony rządu, przyniesie korzyści porównywalne z tymi jakie uzyskali nasi zachodni sąsiedzi.

 

 


 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

Źródło: NFOŚi GW.KONTAKT

Fundacja AsPiRa