Czy opłaca się budować dom energooszczędny lub pasywny?

Domy pasywne i energooszczędne coraz bardziej zyskują na popularności.

  • Jakie wymagania powinny spełniać, by można było je tak nazwać?
  • Jakie materiały są niezbędne do ich budowy?
  • I wreszcie – jakie są koszty budowy?"Dom energooszczędny

To dom o mniejszym od standardowego zapotrzebowaniu na energię konieczną do ogrzewania, wentylacji lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Za sformułowaniem „mniejsze zapotrzebowanie” mogą kryć się wartości od 30 do 70 kWh/m²rok. Dla dzisiejszych domów standardowych wartość ta wynosi 120 kWh.

W przypadku programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, uruchomionego w ubiegłym roku przez przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, limit wartości EU c.o. (energii użytkowej do celów ogrzewania i wentylacji) wynosi 40 kWh/m²rok – stąd nazwa standardu NF40.1

Dom pasywny

Tego typu obiekt potrzebuje zaledwie 15 kWh/m²rok - roczne koszty ogrzewania powinny wynosić około kilkuset złotych.

Określenie pasywny oznacza bierne pozyskiwanie energii z otoczenia (w tym energii słonecznej), ale też na przykład działających w domu urządzeń i przebywających w nim ludzi.

W takim domu straty ciepła powinny być zredukowane do minimum. Istotne jest w tym wypadku stworzenie projektu, prostej kompaktowej bryły budynku oraz bardzo szczelnej izolacji.

Choć długofalowo budowa domu przynosi naprawdę duże oszczędności, to trzeba mieć na uwadze, że ze względu na wysokie wymagania techniczne, dom pasywny wiąże się z większymi kosztami wstępnymi.

Straty ciepła w takim domu muszą być zredukowane do minimum. W tym celu konieczne jest

Jakie są koszty budowy domu energooszczędnego?

Różnica w kosztach budowy domu standardowego i energooszczędnego systematycznie się wyrównują. Według wyliczeń Biura Projektowego M&L Lipińscy, w tym roku budowa wynosi niewiele ponad 4% – co oznacza, że inwestycja w dom energooszczędny zwraca się już po 7-8 latach.

Dlaczego jednak do tej pory nie każdy budowany dom jest energooszczędny?

W napiętym budżecie, nawet 4% to dużo. Ponadto nadal nie doceniamy znaczenia oszczędzania energii. W badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez ośrodek TNS OBOP na zlecenie ROCKWOOL Polska, na pytanie „Jaki procent energii zużywanej w Pani/Pana gospodarstwie domowym stanowi ogrzewanie?” największa grupa respondentów odpowiedziała, że ogrzewanie zużywa do 20% energii. Tymczasem wg danych GUS za 2012 rok, ogrzewanie pomieszczeń miało prawie 70% udziału w całkowitym zużyciu energii przez gospodarstwa domowe.

Skąd biorą się takie rozbieżności?

Nadal panuje powszechne przekonanie, że z ogrzewania korzystamy jedynie przez kilka miesięcy w roku (w dodatku z różnym natężeniem), podczas gdy oświetlenie i wszelkie urządzenia elektryczne pracują cały rok na wysokich obrotach.

Ponadto zapominamy również o tym, że energia wykorzystana i „odzyskana” w postaci ciepłego domu to jedno, a energia kupiona jest czymś całkiem innym. Szczególnie podczas ogrzewania „ucieka” ona w większości różnymi kanałami – w tym przez nieszczelną, niewłaściwie zamontowaną lub zwyczajnie starą stolarkę otworową. Proporcjonalnie do wzrostu cen gazu i innych źródeł energii, koszt tego „uciekającego” ciepła rośnie z każdym rokiem.

Nowe warunki techniczne budowy domów pasywnych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 24.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawiera limity zapotrzebowania domów na energię pierwotną (EP).

Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody będą systematycznie obniżane. Od 1 stycznia 2017 dla domu jednorodzinnego limit ten wyniesie 95 kWh/m²rok, a od roku 2021 – już tylko 70 kWh/m²rok.

Czy zatem inwestycja w dom energooszczędny nie będzie podwójnym zyskiem?

Dobór odpowiednich technologii i produktów nie tylko pozwoli poczynić realne oszczędności na późniejszych bieżących kosztach utrzymania. Na przestrzeni kilku lat, korzystnie wpłynie także na rynkową wartość domu, ponieważ będzie w pełni zgodny z obowiązującymi standardami.

Warto jednak pamiętać, że projekt budynku energooszczędnego lub domu pasywnego musi być dobrze przemyślany – na zapotrzebowanie energetyczne wpływa kształt bryły budynku, jego położenie (ku stronie południowej) oraz materiały użyte do budowy ścian, podłóg oraz dachu

Ważne są również okna oraz osłony w postaci rolet i bram, ponieważ mogą one odpowiadać nawet za 25% strat ciepła.

Opracowanie, redakcja: K.C.

Na podstawie materiałów firmy KRISPOL

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.