Dopłata do pomp ciepła – jak ją uzyskać?

Pompa ciepła to rozwiązanie energooszczędne i ekologiczne, a w przypadku budownictwa pasywnego wręcz obowiązkowe.

Niewiele osób wie, że w Polsce istnieje system dotacji pomp ciepła.

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia o funkcji grzewczej. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej realnie obniżają koszty ogrzewania. Jednocześnie darmowa energia pobierana z gruntu, wody lub powietrza nie wytwarza szkodliwych dla środowiska spalin ani zanieczyszczeń. Ponadto pompy są praktycznie bezobsługowe, a oprócz ogrzewania pomieszczeń zapewniają także ciepłą wodę użytkową.

Źródła dofinansowania pomp ciepła

Dotację do pompy ciepła możemy obecnie otrzymać ze trzech źródeł.

Pierwszym z nich jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów na zasadzie premii termomodernizacyjnej. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają dom. Na podstawie audytu energetycznego ustala się wysokość premii z uzyskiwanego kredytu. Może ona wynosić 20%, jednak nie powinna przekroczyć 16% poniesionych na realizację pompy kosztów ani dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. O tego typu dotację można starać się w Banku Gospodarki Krajowej oraz w Banku Ochrony Środowiska.

Drugą możliwością jest dofinansowanie pompy ciepła przez samorząd gminny lub powiatowy. Zgodnie z Nowelizacją Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. osoby fizyczne mogą otrzymać dodatek na pompę ciepła w wysokości 40%. Ustawa nie określa trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie. Na szczeblu lokalnym można także postarać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trzecim źródłem dofinansowania jest formuła ESCO, która pozwala ubiegać się w BGK o poręczenie od 50% do 70% wysokości zaciągniętego w banku komercyjnym kredytu na inwestycję energooszczędną, w tym przypadku pompę ciepła oraz o dotację na wykonanie niezbędnego audytu energetycznego. Plusem tego rozwiązania jest to, że ma ono formę umowy „o efekt energetyczny”, dzięki czemu inwestor oszczędza bez konieczności wpłaty środków własnych.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja (K.K.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.