rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Czym różni się audyt od certyfikatu energetycznego budynku?

image

Ludzie często zastanawiają się, jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy certyfikatem energetycznym (zwanym oficjalnie świadectwem charakterystyki energetycznej budynku), a audytem energetycznym budynku. Różnica jest diametralna i w tym artykule postaram się ją jasno nakreślić.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, potocznie zwane po prostu certyfikatem energetycznym, jest „tylko” określeniem przybliżonego zapotrzebowania na energię pierwotną(Ep) oraz energię końcową(Ek) danego budynku, a także przyrównaniem wyliczonych wartości z obowiązującymi przepisami*. Czasem certyfikat może zawierać także sugestie, w jaki sposób można poprawić charakterystykę energetyczną danego obiektu, bez szczegółowych wyliczeń.

Kiedy trzeba wykonać takie świadectwo(certyfikat) i czy jest ono wymagane?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest bezwzględnie wymagane dla wszystkich budynków.

Certyfikat wymagany jest:

 • gdy nowy budynek, mieszkanie lub lokal oddawany jest do użytku,
 • istniejący budynek/mieszkanie/lokal przeznaczony jest do wynajmu lub sprzedaży,
 • w przypadku budynków użyteczności publicznej o użytkowej powierzchni większej niż 1000 m2 takich jak : lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, hipermarkety, muzea, szkoły, centra handlowe itp. Tutaj też występuje dodatkowy warunek w postaci obowiązku wywieszenia takiego świadectwa w widocznym miejscu budynku,
 • gdy budynek został zmodernizowany, w wyniku czego została zmieniona jego charakterystyka cieplna. (może to być np. ocieplenie ścian, stropu, wymiana okien).

Budynki, które zwolnione są z posiadania świadectwa:

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Budynki kultu religijnego (np. kościoły, cerkwie),
 • Budynki mieszkalne użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w skali roku (domki letniskowe),
 • Budynki  tymczasowe przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 2 lata (np kontenery),
 • Budynki nie przeznaczone na cele mieszkaniowe służące gospodarce rolnej,
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok,
 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku jest ekspertyzą mającą na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynku, a tym samym zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie (ewentualne chłodzenie) budynku oraz przygotowanie ciepłej wody. Audyt energetyczny jest więc o wiele bardziej rozbudowany i zawiera w sobie, oprócz wspomnianej charakterystyki energetycznej budynku(w stanie zastanym), także  propozycje wykonania termomodernizacji wraz z kosztorysami, okresami zwrotu poniesionych kosztów na poszczególne, przedstawione w audycie energetycznym opcje.

Audyt energetyczny nie jest obowiązkowy wg prawa*. Jest potrzebny w sumie w dwóch przypadkach:

 • gdy mamy na względzie oszczędność pieniędzy oraz dbałość o środowisko i chcemy się dowiedzieć co możemy zrobić z naszym budynkiem by stał się bardziej oszczędny i tym samym zużywał mniej energii pierwotnej,
 • gdy ubiegamy się o dotacje na termomodernizacje budynków (ocieplenie ścian, wymianę okien itp). Często w warunkach przyznania dofinansowania na termomodernizację budynku znajduje się wymóg wykonania audytu.

Reasumując – certyfikat energetyczny jest wymagany niemal zawsze gdy budujemy i remontujemy dom. Audyt energetyczny natomiast zawiera w sobie wykonanie świadectwa energetycznego budynku oraz zawiera propozycje (najczęściej parę opcji) wykonania termomodernizacji wraz z podaniem przybliżonych kosztów ich wykonania oraz czas zwrotu poniesionych kosztów. Audyt energetyczny potrzebny jest czasem przy uzyskaniu dotacji na przeprowadzenie termomodernizacji danego budynku.

*przepisy o których mowa to: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku … i wzorów świadectw ch-ki energetycznej. ,   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. , Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Źródło: http://energo-doradztwo.pl/jaka-jest-roznica-miedzy-audytem-energetycznym-a-swiadectwem-charakterystyki-energetycznej-budynku-certyfikatem-energetycznym/
Autor: dr inż. Jan SachaKlimat dawnych lat – JAZZ LOFT APARTMENTS w systemach ALUPROF
Zalana piwnica lub garaż? Pompy drenażowe DAB NOVA to idealne rozwiązanie
O hartowaniu się stali, czyli jak powstają narzędzia ręczne?

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Ogłoszenia
dodaj+ «»

Filmy
dodaj+ «»

Forum