rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Świadectwa energetyczne

image

Podstawą prawną na poziomie Unii Europejskiej jest Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku (Energy Performance Buildings Directive – 2002/91/EC). To ona narzuca konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, mających na celu wprowadzenia obowiązkowego certyfikowania budynków najpóźniej od dnia 1 stycznia 2009 roku. Warty podkreślenie jest fakt, że Dyrektywa nie narzuca ścisłych, uniwersalnych zasad oceny jakości energetycznej budynku, pozostawiając szczegółowe przepisy poszczególnym krajom członkowskim. Określa natomiast jedynie zakres celów, które muszą być osiągnięte metodami lokalnymi. Z tego powodu zasady obliczeń są właściwe dla danego kraju. W Polsce wprowadza ją nowelizacja ustawy Prawo Budowlanej z dnia 19 września 2007 roku, w której zawarto wszelkie potrzebne informacje nt. implementacji dyrektywy.

 

Kto wystawia świadectwo energetyczne ?

 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, osobami mogącymi sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku są:


• posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
• absolwenci studiów co najmniej magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
• osoby, które nie były karane za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe;
• posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, lub osoby, które odbyły szkolenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Ponadto najnowszy projekt nowelizacji prawa budowlanego mówi o tym, że świadectwo może również sporządzić osoba posiadająca tytuł inżynieria architektury, budownictwa, ochrony środowiska, energetyki lub pokrewnych oraz dodatkowo przeszła odpowiednie szkolenie i zdała egzamin, lub też posiada stosowne uprawnienia budowlane.

 

Co więcej, nowelizacja mówi o tym, że osoba w jakikolwiek sposób związana z procesem budowlanym danego obiektu, czyli np. kierownik budowy lub projektant, nie może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Także właściciel budynku ma zakaz opracowania dla swojego budynku świadectwa.

 

Świadectwo energetyczne jako pomoc w ograniczeniu kosztów

 


Jak widać świadectwo ma na celu nie tylko nałożenie na nas kolejnych opłat i konieczności formalnych, ale przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat naszych budynków, pod względem ich energochłonności. Daje to nam szerszy obraz na strukturę kosztów, które musimy ponieść w procesie zarządzania obiektem. Jednocześnie wskazuje ono możliwości ograniczenia kosztów związanych z energia dostarczaną do obiektu. Ponadto niski koszt eksploatacji energetycznej budynku może być jednym z elementów, mających wpływ na decyzje o zakupie czy tez wynajmie danego obiektu. Pamiętajmy, że celem świadectw nie jest ich wystawianie, a promocja energooszczędnych rozwiązań i przez to ochrona środowiska naturalnego.

Materiał pobrany z portalu EkooszczedniKONTAKT

EkoOszczędni
Klimat dawnych lat – JAZZ LOFT APARTMENTS w systemach ALUPROF
Zalana piwnica lub garaż? Pompy drenażowe DAB NOVA to idealne rozwiązanie
O hartowaniu się stali, czyli jak powstają narzędzia ręczne?

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Ogłoszenia
dodaj+ «»

Filmy
dodaj+ «»

Forum