rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zmiany VAT od 01.2017 - odwrotne obciążenie usługi budowlane podwykonawców

image

Odwrócone obciążenie działa tak, że zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od czynności podlegającej VAT będzie nabywca towarówl ub usług.

 

Zmiany dotyczą usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców.
 

Usługi te od 1 stycznia 2017 r. będą podlegały odwrotnemu obciążeniu.

 4. Lista usług podlegających odwróconemu obciążeniu

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem:
  • budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
  • budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową:
  • autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
  • dróg szynowych i kolei podziemnej
  • mostów i tuneli
  • rurociągów przesyłowych
  • sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
  • systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
  • przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • elektrowni
  • nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
  • obiektów produkcyjnych i górniczych
  • stadionów i boisk sportowych
  • pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty związane z:
  • wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
  • rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
  • przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
  • zakładaniem izolacji
  • zakładaniem ogrodzeń
  • wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
  • wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
  • zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
  • montowaniem i demontowaniem rusztowań
  • fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
  • montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
 • Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
 • Roboty związane z wykonywaniem:
  • wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  • instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
  • pozostałych instalacji elektrycznych
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
  • instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • instalacji gazowych
  • wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
  • elementów dekoracyjnych
  • pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • konstrukcji dachowych
  • pozostałych prac dekarskich
  • pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty tynkarskie
 • Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
 • Roboty malarskie
 • Roboty szklarskie
 • Roboty betoniarskie
 • Roboty związane ze wznoszeniem:
  • konstrukcji stalowych
  • konstrukcji z cegieł i kamienia

 

W przypadku wątpliwości wyżej wymienione usługi należy sklasyfikowac zgodnie z Polskią Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).


Zobacz szczegóły >>  OBJAŚNIENIA PODATKOWE z 17 marca 2017 r. 

 Klimat dawnych lat – JAZZ LOFT APARTMENTS w systemach ALUPROF
Zalana piwnica lub garaż? Pompy drenażowe DAB NOVA to idealne rozwiązanie
O hartowaniu się stali, czyli jak powstają narzędzia ręczne?

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Ogłoszenia
dodaj+ «»

Filmy
dodaj+ «»

Forum