rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Forma i zakres projektu budowlanego cz.1

image

Formę i zakres projektu budowlanego reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25 kwietnia 2012 r., które zostało znowelizowane w czerwcu 2013 r. i wrześniu 2015 r.

 

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące strony tytułowej projektu budowlanego, która musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany

 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres

 • nazwę i adres jednostki projektowania

 • imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy

 • spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy
   

Rozporządzenie reguluje również metrykę rysunków (tzw. tabelkę), która musi zawierać informację o nazwie i adresie obiektu, tytuł, skalę i numer rysunku, imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych oraz datę i podpis.
 

Dokument mówi również o wymogu ponumerowania każdej strony projektu oraz o tym, że projekt powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej, oprawiony w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
 

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące projektu zagospodarowania działki i terenu a także reguluje zawartość jej części opisowej.
 

W dokumencie zawarto wymagania dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego, który powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część opisową.
 

 

Część rysunkowa powinna zawierać:

 1. Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji
   

 2. Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia: a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi, c) położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania, d) budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym - z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych
   

 3. W stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach
   

 4. Podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach
   

 5. Zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 • instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,
 • instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną
 • instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych

W drugiej części dowiesz się jak sporządzić opis techniczny.

 
http://www.forum.pasywny-budynek.pl/forum/16/projekty/Opracowanie: inż. Łukasz Kochowski
Project-System
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Jak prowadzić dziennik budowy?
Na co Polacy zwracają uwagę przy zakupie nieruchomości?
Dobry montaż. Z korzyścią dla klimatu i kieszeni

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Produkty
dodaj+ «»