rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

image

Ustawa Prawo budowlane w artykule 20 określającym obowiązki projektanta wskazuje, iż należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.
 

Informację tę należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która jest obowiązkiem inwestora zgodnie z prawem budowlanym. Wykonanie informacji BIOZ jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 

Informacja BIOZ regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Strona tytułowa informacji BIOZ musi zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres obiektu budowlanego;

 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

 • imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.

 

Część opisowa musi zawierać:

 • zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

 • wykaz istniejących obiektów budowlanych;

 • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

 • wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania;

 • wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  Opracowanie: inż. Łukasz Kochowski
  Project-System
  Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.


   

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Jak prowadzić dziennik budowy?
Na co Polacy zwracają uwagę przy zakupie nieruchomości?
Dobry montaż. Z korzyścią dla klimatu i kieszeni

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Produkty
dodaj+ «»