rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

image

Ustawa Prawo budowlane w artykule 18 określającym obowiązki inwestora wskazuje, iż należy sporządzić plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowa (dalej BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.


Natomiast artykuł 21a prawa budowlanego mówi, że kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (przygotowaną przez projektanta), sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Plan BIOZ regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan BIOZ musi składać się ze strony tytułowej, części opisowej i rysunkowej, sporządzonej na kopi projektu zagospodarowania działki lub terenu (jeżeli jest wymagany).

 

Strona tytułowa informacji BIOZ musi zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres obiektu budowlanego;

 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

 • imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporządzającego plan BIOZ.

 

Część opisowa musi zawierać:

 • zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów;

 • wykaz istniejących obiektów;

 • wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie;

 • informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia;

 • informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych;

 • informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych;

 • określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy;

 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie;

 • wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby umożliwiających szybką i sprawną ewakuację;

 • wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
   

Część rysunkowa powinna zawierać:

 • czytelną legendę;

 • oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

 • rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych;

 • rozmieszczenie sprzętu ratunkowego;

 • rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych;

 • przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

 • lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.Opracowanie: inż. Łukasz Kochowski
Project-System
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.


 

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Jak prowadzić dziennik budowy?
Na co Polacy zwracają uwagę przy zakupie nieruchomości?
Dobry montaż. Z korzyścią dla klimatu i kieszeni

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Produkty
dodaj+ «»