Bezpieczny transport urządzeń grzewczych

Bezpieczny transport urządzeń grzewczych nie jest łatwą sprawą. Na co należy zwrócić uwagę, by towar w idealnym stanie dotarł do odbiorcy?

Każda firma, wprowadzając towar na rynek, stara się nie tylko o wytworzenie urządzenia o nowych rozwiązaniach i wysokim zaawansowaniu technologicznym. Poświęca również swoją uwagę na stworzenie takiego opakowania, które chroniłoby ten wysokowartościowy produkt przed uszkodzeniem.

W związku z tym, na każdym opakowaniu umieszczane są widoczne informacje, jak taki produkt należy składować i transportować. Nieprzestrzeganie zawartych tam wskazówek może prowadzić do uszkodzenia towaru, a tym samym do niezadowolenia klienta.

Towar od producenta do klienta końcowego ma do pokonania długi łańcuch logistyczny, składający się z ogniw składowania (magazyny) i transportu (spedycje).

Ponieważ nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie skutków uszkodzenia towaru, szczególnie w zakresie transportu, wszelkie związane z tym sprawy reguluje prawo, tj. zbiór przepisów, ustaleń i rozporządzeń zawartych w Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe oraz Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. Zawarte tam prawa i obowiązki obowiązują zarówno nadawcę (De Dietrich), spedycję (przewoźnika, kuriera) jak i odbiorcę. Również spedycje mają swoje przepisy:

  • DHL — Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
  • Schenker – Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi WarunkamiNadanie przesyłki przez nadawcę (magazyn) i odbiór przez spedycję (kuriera) do dalszego transportu odbywa się w ściśle określony sposób.

Spedycja, w oparciu o przepisy Prawa Przewozowego, przyjmuje towar, który jest bezpiecznie zapakowany i oznaczony, bez śladów uszkodzeń. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę jest kluczowym momentem w całej procedurze transportowej. Bardzo ważne jest, aby odbiorca, przyjmując przesyłkę, postępował zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa Przewozowego. Szczegółowo zostało to opisane w Art. 74-Protokół o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki.

W trosce o naszych odbiorców na każdym dokumencie wydania (WZ, WG, inne) podano dokładne informacje, jak należy postępować i na co zwracać uwagę przy odbiorze przesyłki. Stosując się do tych uwag, odbiorca może wyeliminować ewentualne późniejsze skutki braku należytej kontroli towaru przy przyjęciu go do magazynu. Konsekwencje, jakie spotkają odbiorcę, który przyjmie przesyłkę bez sprawdzania jej stanu, opisuje Art.76-Skutki przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

Reklamacje transportowe zdarzają się stosunkowo rzadko w stosunku do wielkości strumienia przewożonych ładunków, ale w celu umożliwienia naszym klientom zarejestrowania i śledzenia przebiegu reklamacji, stworzyliśmy Portal Reklamacji Logistycznych

Nasza firma przykłada dużą wagę do dbałości o przesyłany towar, wynajmując spedycje posiadające tylko odpowiednie certyfikaty ISO (DHL - ISO 9001, Schenker - ISO 9001:2009) oraz gwarantujące swoją wielkością, że terminowo i z należytą dbałością towar zostanie przetransportowany z jednego miejsca do drugiego.

Bardzo ważną rzeczą jest też odpowiednie przemieszczanie towaru z magazynu odbiorcy do klienta końcowego. Nie zastosowanie się do uwag zawartych na opakowaniu może skutkować znacznymi stratami. Bardzo ważne zatem jest, byśmy na każdym etapie łańcucha logistycznego, od dostawcy aż do klienta końcowego, przestrzegali uwag i ostrzeżeń zawartych na opakowaniu, przepisów Prawa Przewozowego, korzystali z odpowiednich środków transportowych, by w efekcie towar mógł dotrzeć w takim stanie, by klient końcowy był w pełni zadowolony i usatysfakcjonowany zakupem.