rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Przeciekanie dachu: przyczyny, lokalizacja, naprawa

image

Stare, nadgryzione zębem czasu pokrycia dachowe mogą zacząć przeciekać, zwłaszcza gdy właściciel nieruchomości zaniedbał kwestię wymiany czy naprawy uszkodzonych elementów. Przyczyny przeciekania mogą też mieć swoje źródło w nieumiejętnym montażu elementów pokrycia i braku staranności podczas wykonywania obróbek blacharskich, zwłaszcza na etapie uszczelniania fragmentów pokrycia, które stykają się z elementami konstrukcyjnymi budynku – np. z kominem, oknami dachowymi, lukarnami czy wylotem wentylacji. Wreszcie na zły stan dachu wpływać też nieodpowiednie odśnieżanie.Używanie w tym celu ostrych narzędzi, szczególnie gdy dach jest pokryty papą, może spowodować jej uszkodzenie. Często zdarza się też, że w celu montażu anteny czy innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej wywiercone otwory nie zostają należycie zabezpieczone. Pojawienie się problemu z przeciekaniem dachu jest wówczas tylko kwestią czasu.
 
Jak zlokalizować przeciek dachu?

O tym, że dach przestał być szczelny, nierzadko dowiadujemy się dopiero wówczas, kiedy woda zaczyna kapać na głowy domowników, na suficie widoczne są mokre plamy, a woda zbiera się na podłodze. Oznacza to, że problem jest już bardzo zaawansowany i trudniej go rozwiązać. Regularne monitorowanie stanu pokrycia pozwoli na znacznie szybsze podjęcie właściwych działań, tym bardziej że pierwsze sygnały alarmujące widoczne są zazwyczaj wcześniej – są to nieestetyczne zacieki, wilgoć czy pleśń. Kluczowe znaczenie dla naprawy nieszczelnego dachu ma właściwie zlokalizowanie miejsca przecieku. Wbrew pozorom jego źródło nie zawsze będzie znajdować się w tym samym miejscu, co mokra plama na suficie. Aby móc z dużą precyzją stwierdzić, w którym miejscu przedostaje się woda, należy dokonać dokładnych oględzin wewnętrznej strony pokrycia na poddaszu. Ponieważ każdy dach ma kilka newralgicznych miejsc, które są szczególnie narażone na przeciekanie, kontrolę należy rozpocząć właśnie od nich. Na jakie miejsca zwrócić szczególną uwagę?

 
Membrana dachowa
Jednym ze źródeł problemu z przedostającą się do środka budynku wodą może być membrana dachowa, powodująca przeciekanie dachu. Przyczyny mogą być różne – od uszkodzenia folii, po jej niewłaściwe ułożenie czy podwinięcie, co każdorazowo skutkować będzie przenikaniem wody pod warstwę wstępnego krycia oraz dostawaniem się wilgoci do kolejnych warstw. Problemy z uszkodzoną membraną nie należą wcale do rzadkości. Często do rozerwania dochodzi już w czasie transportu lub montażu. Membranę dachową mogą też rozerwać ostre krawędzie dachówek czy narzędzia, które używane są w czasie różnego rodzaju prac dekarskich. Groźne (bo niemal niezauważalne) są też małe dziurki, które wypala spadający na folię popiół z papierosów – z tego względu na dachu powinien obowiązywać całkowity zakaz palenia. Aby przeciekający dach nie stał się w takiej sytuacji problemem, należy naprawić uszkodzone miejsce (nawet wtedy, gdy jest ono bardzo niewielkie), wykorzystując w tym celu specjalną taśmę naprawczą do klejenia folii. Pamiętajmy też o tym, aby taśmę przyklejać do starannie oczyszczonej powierzchni, co zagwarantuje jej dobrą przyczepność i szczelność połączenia.

 
Komin

Przyczyny przeciekania dachu szukać też można w miejscu styku elementów konstrukcyjnych budynku z pokryciem dachowym. Jednym z nich jest komin, bo niewłaściwie wykonana obróbka i pozostawienie szczeliny między jego ścianami a pokryciem z całą pewnością będzie skutkować przedostawaniem się wody. Standardowo w celu zabezpieczenia połączenia stosuje się uszczelniacze i kołnierze z blachy, jednak są one podatne na odkształcanie pod wpływem zmiennych czynników atmosferycznych. Problemom tym można zaradzić, regularnie sprawdzając szczelność i w razie potrzeby uzupełniając wykruszony uszczelniacz. Alternatywnym sposobem na uszczelnienie połączeń komina z pokryciem są specjalne, elastyczne taśmy z warstwami klejącymi, które można też stosować w innych miejscach na dachu.

 
Okna i włazy dachowe
Miejscem szczególnie narażonym na powstawanie przecieków są okna i włazy dachowe. Również w tym przypadku przyczyną są najczęściej błędy popełnione przez ekipę montażową (źle zainstalowany kołnierz uszczelniający, niewłaściwie uszczelnione oblachowanie) lub przypadkowe uszkodzenia. Jeśli zlokalizujemy problem właśnie w takim miejscu, konieczne będzie skontrolowanie szczelności kołnierza i połączeń oraz – jeśli będzie to konieczne – wymiana elementów na nowe. Może się też zdarzyć, że niedostateczne ocieplenie ościeżnicy okna powoduje jej przemarzanie, co również skutkuje przeciekami. Wówczas należy wykonać dodatkowe ocieplenie, wykorzystując w tym celu wełnę owczą, a następnie płyty kartonowo-gipsowe.

 
Lukarny
Przyczyn przecieków można też szukać w zbyt krótkich obróbkach blacharskich na ściankach lukarn, przez co spływająca po nich woda dostaje się pod pokrycie. Jak rozwiązać ten problem? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że te obróbki powinny sięgać minimum 10-15 cm, najlepiej zaś zabezpieczyć blachą całą powierzchnię ścianek. Jeśli tak nie jest, a na dachu znajduje się kilka lukarn, pomiędzy nimi będzie gromadzić się śnieg, z czym można sobie poradzić, instalując specjalne kable grzejne. Problemem mogą też okazać się niewłaściwie wykonane odprowadzenia wody z daszków lukarny – takie, w których trafia ona bezpośrednio z rynny na dach za lukarną. Aby nie doszło w takiej sytuacji do przeciekania, najlepiej jest zdjąć rynny przy lukarnach, pozwalając na swobodne spływanie wody po pokryciu dachowym. Można też zamocować na ściance czołowej lukarny rurę spustową, co pozwoli na odprowadzanie wody z daszków na połać znajdującą się poniżej.

 
Kosz dachowy
Kosz dachowy to kolejne miejsce będące potencjalnym źródłem problemów z przeciekaniem. Podobnie jak w przypadku lukarn, przyczyną najczęściej jest zalegający śnieg, z czym można sobie poradzić z pomocą specjalnych kabli grzejnych. Jeśli natomiast powodem przeciekania są zbyt wąskie obróbki blacharskie, które nie zachodzą pod pokrycie na wystarczającą głębokość, można zagiąć je ku górze i zastosować dodatkowe uszczelki klinowe lub taśmy rozprężne, co powinno skutecznie wyeliminować kłopoty z dostającą się pod pokrycie wodą. Jeśli takie kroki okażą się niewystarczające, konieczna będzie wymiana kosza – kłopotliwa i kosztowna z uwagi na konieczność demontażu części pokrycia.

 
Jak naprawić przecieki w dachu?
Jeśli wiemy już, dlaczego dach przecieka i trafnie zlokalizowaliśmy miejsce, które wymaga naprawy, można przystąpić do usuwania źródła problemu. Kluczowe znaczenie ma tutaj czas – im szybciej zainterweniujemy, tym mniejszy będzie koszt naprawy, a dostająca się do budynku woda nie zdąży jeszcze wyrządzić znacznych szkód. Oprócz wymiany poszczególnych elementów, do dyspozycji mamy cały arsenał specjalistycznych środków, jak uszczelniacze dekarskie czy specjalne taśmy bitumiczne z warstwami klejącymi.
 

Podsumowanie
Woda jest bezwzględna – jeśli tylko ekipa dekarska popełniła najmniejszy błąd podczas wykonywania uszczelnień obróbek dekarskich lub pokrycie zostało niewłaściwie ułożone albo uszkodzone, możemy być pewni, że w budynku pojawi się woda. Przyczyn przecieków może być wiele, niezależnie jednak o tego, którędy dostaje się wilgoć, decydujące znaczenie ma czas. Im szybciej zorientujemy się, dlaczego dach przecieka, zlokalizujemy problematyczne miejsce i naprawimy usterki, tym mniejsze straty poniesiemy z tytułu napraw.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Krop System

E-mail: info@kropsystem.eu

WWW: www.kropsystem.eu

Tel: +48 12 373 16 66
Adres:
Kilińskiego 49A
34-700 Rabka Zdrój