rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Rekuperacja do domu jednorodzinnego – teraz z możliwością dotacji

image

Wymagania stawiane nowobudowanym obiektom, w szczególności budynkom energooszczędnym i pasywnym sprawiają, że nie ma na rynku alternatywy lepszej niż wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, potocznie zwana rekuperacją.Od września 2018 roku do czerwca 2027 roku można starać się o dofinansowanie na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Rządowy program „Czyste Powietrze” już ruszył, a dofinansowanie wentylacji mechanicznej wynosi do 9 000 złotych (90% kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 10% kosztów kwalifikowanych można pokryć ze środków własnych lub w formie niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez BOŚ. Program skupia się na szeroko pojętej termomodernizacji budynków jednorodzinnych i poprawie ich energooszczędności.


Dofinansowanie z Rządowego programu „Czyste Powietrze” na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do 9 000 zł.

Decydując się na instalację wentylacji mechanicznej nie zapominajmy o podstawach:

Dobry projekt
Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych oraz wiedzą techniczną. Dlatego dobrą praktyką jest wykonanie dokładnego projektu przed przystąpieniem do montażu. Instalacja rekuperacji przyniesie optymalne korzyści wtedy, gdy będzie dobrze przemyślana, głównie w zakresie:
 
  • całkowitego strumienia powietrza wentylacyjnego (zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami)
  • odpowiedniej lokalizacji centrali (np. nie montujemy ich w miejscach bardzo zimnych, bo powoduje to spadek odzysku ciepła);
  • prowadzenia kanałów wentylacyjnych możliwie krótkimi ścieżkami z małą ilością kolanek, odsadzek itp.;
  • izolacji termicznej kanałów;
  • tłumienia hałasu;
  • odpowiednich wielkości kanałów;
  • lokalizacji czerpni powietrza z dala od wyrzutni oraz w miejscu najmniej nasłonecznionym.


Odpowiedni rekuperator MISTRAL firmy Pro-Vent
Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji mechanicznej oparta o centrale MISTRAL firmy Pro-Vent przyniesie wymierne korzyści. Nie tylko skutecznie wymienimy powietrze zużyte na świeże powietrze zewnętrzne, ale także oszczędzimy energię dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła i nowoczesnym, energooszczędnym wentylatorom EC. Kolejną korzyścią jest filtrowanie powietrza, zanim dostanie się do domu.
Dodatkowo nowoczesne sterowanie daje możliwość automatycznej pracy, a jej harmonogram w sposób intuicyjny można ustawić na manipulatorze graficznym.
W zależności od rodzaju wymiennika do odzysku ciepła rozróżniamy rekuperatory krzyżowe MISTRAL, podwójne krzyżowe MISTRAL DUO i przeciwprądowe MISTRAL SMART lub MISTRAL PRO. W budynkach, w których nie ma miejsca na zamontowanie centrali stojącej, można zdecydować się na wersję podwieszaną MISTRAL P. (z wymiennikiem krzyżowym) lub MISTRAL SLIM (z wymiennikiem przeciwprądowym).


Eksploatacja
O ile możemy ubiegać się o dofinansowanie montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, o tyle na koszty jej eksploatacji- już nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby jeszcze przed zakupem urządzenia porównaceny elementów wymiennych (filtrów) czy podpytać producenta o sposoby zabezpieczenia wymiennika ciepła (rekuperatora) przed zamarzaniem oraz szczegóły ich pracy. Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych zaleca się wymieniać co około 90 dni. Wydaje się więc zasadnym porównanie ceny rekuperatora z zapasem filtrów np. na 2 -3 lata. Może się bowiem okazać, że urządzenie, które kusiło niską ceną katalogową w czasie eksploatacji będzie droższe od urządzeń innych producentów.


 
W przypadku central z wymiennikiem przeciwprądowym charakteryzującym się najwyższą sprawnością temperaturową bardzo ważna jest wydajna praca podczas mrozów. Ryzyko szronienia wymiennika do odzysku ciepła występuje częściej w porównaniu do rekuperatorów krzyżowych. Z tego względu firma Pro-Vent opracowała, w centralach MISTRAL PRO, MISTRAL SMART oraz MISTRAL SLIM, algorytm pracy wstępnej nagrzewnicy powietrza w ten sposób by proces szronienia przebiegał w sposób jak najmniej inwazyjny i możliwie najmniej dotkliwy dla kieszeni użytkownika.ć i samodzielnie umyć.


Dla przykładu w centralach MISTRAL PRO roczny koszt pracy wstępnej nagrzewnicy powietrza jest nawet 4 – 6 krotnie niższy niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. Efektywna praca centrali jest zależna również od czystości powierzchni płyt wymiennika. Osadzające się zabrudzenia utrudniają proces przejmowania ciepła. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie rodzaje rekuperatora można myć. Sugerujemy przed zakupem sprawdzić u producentów czy jest możliwe mycie rekuperatora i czy można je wykonać samodzielnie. Niektóre wykonane są z papieru, a aluminiowe łatwo ulegają deformacji. W centralach Pro-Vent również i ten aspekt został przemyślany - rekuperator można wyjąć.


Jeśli dom energooszczędny to tylko z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła PROVENT-GEO

 
Kolejną porcję oszczędności podczas eksploatacji, ale również poprawę mikroklimatu przyniesie zastosowanie w systemie wentylacji mechanicznej Gruntowego Wymiennika Ciepła PROVENT-GEO. Minimalizacja strat wentylacyjnych, ciepło z gruntu zimą, chłód z gruntu latem czy naturalna redukcja bakterii i grzybów z powietrza wentylacyjnego to podstawowe atuty bezprzeponowego GWC.Gwarancją skutecznej i wydajnej pracy instalacji wentylacji mechanicznej z GWC jest wybór pewnego gruntowego wymiennika ciepła i dobór centrali wentylacyjnej dedykowanej do pracy z GWC. W ofercie Pro-Vent będzie to dla przykładu centrala MISTRAL PRO z bezprzeponowym wymiennikiem gruntowym PRO-VENT GEO. Urządzenia zostały zaprojektowane do współpracy.Podsumowanie
Szeroka oferta firmy Pro-Vent, na którą składają się różne typy central, różne rodzaje wymienników do odzysku ciepła, kilka rodzajów sterowników oraz GWC PROVENT-GEO sprawiają, że klient – z pomocą fachowego personelu firmy- może dobrać kompleksowe rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. Zapewnione przez instalatora poprawne zaprojektowanie i wykonanie układu połączone z rozsądną eksploatacją użytkownika, dają gwarancję satysfakcji z właściwie działającego systemu wentylacji mechanicznej Pro-Vent.KONTAKT

Pro-Vent

Produkty
dodaj+ «»


Forum