rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zielone dachy, czyli miejskie oazy

image

Tworzenie zielonych dachów to specjalność, która łączy w sobie wiele dyscyplin od architektury i budownictwa, poprzez projektowanie terenów zielonych i krajobrazu na ogrodnictwie kończąc. Jest wspaniałym krokiem do zmiany betonowych, miejskich pustyń w pełne życia i zielni, przyjazne ludziom miejsca do życia, pracy i wypoczynku.
Idea znana od wieków
Słynne wiszące ogrody Semiramidy, jeden z siedmiu cudów świata, wybudowane w VI w. p.n.e. na polecenie króla babilońskiego Nabuchodonozora II, można uznać za pierwsze, historycznie udokumentowane zielone dachy. Wznosiły się na 25 metrów. Izolowane były smołą i ołowiem i miały skomplikowany system nawadniania. Inspiracje do tworzenia współczesnych zielonych dachów można też znaleźć wśród historycznych zabudowań Islandii i Wysp Owczych. Do ich budowy używano kamieni, torfu i darni. Właściwe nachylenie dachów zapewniało odpowiedni odpływ wody i szczelność konstrukcji.Zielone ogrody zdobywają coraz większe uznanie
W ostatnim stuleciu zielone dachy zaczęły cieszyć się rosnącą popularnością. Jednym z pierwszych znanych obiektów jest, stworzony w 1930 r., dach na budynku Rockefeller Center w Nowym Jorku. Współcześnie najwięcej zielonych dachów powstaje w Skandynawii. W Norwegii, Szwecji i Islandii zieleń na dachach służy, jako ochrona przed utratą ciepła zimą i upałem latem. W Niemczech przeszło 10% powierzchni dachów w miastach pokryta jest zielenią. Dostrzega się zarówno estetyczne zalety, jak i korzyści ekonomiczne tego typu konstrukcji. Władze wielkich miast wprowadzają obowiązek pokrywania zielenią określonych procentowo powierzchni dachów. Również w Polsce zielone dachy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy choćby utworzenie Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. Najbardziej znanym obiektem w naszym kraju jest zielony dach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Takie założenia powstają w wielu innych, polskich miastach. Powstaje coraz więcej firm, które opanowały technologię tworzenia roślinnych enklaw na dachach. Pojawili się również prywatni inwestorzy i dla nich też są propozycje i firmy, które podejmują się zrobienia projektu i wykonania całej konstrukcji.Rodzaje zielonych dachów i ich konstrukcja
Ze względu na grubość warstwy substratu, w którym uprawiane są rośliny i od której zależy rodzaj uprawy, wyróżnia się dwa typy zielonych dachów: ekstensywny i intensywny. Typ zastosowanego dachu determinuje wymagania dotyczące wytrzymałości konstrukcji budynku na obciążenia. Dachy zielone ekstensywne spełniają funkcje przyrodnicze i estetyczne.  Niewielka grubość warstw pokrywających dach (od 2 do 20 cm) warunkuje wybór gatunków stosowanych roślin. Muszą mieć się płytki system korzeniowy i małe wymagania pielęgnacyjne.
Obciążenie takich założeń jest stosunkowo małe i nie wymaga dużych ingerencji w konstrukcję budynku.


Waga stosowanych warstw waha się między:
  • od 50 kg/m² do 70 kg/m² dla dachów jednowarstwowych lub z tzw. cienkim drenażem,
  • od 70 kg/m² do 170 kg/m² dla dachów dwuwarstwowych z solidnym drenażem.

Dachy zielone intensywne nazywane także ogrodami dachowymi, podobne są do tradycyjnych ogrodów i najczęściej spełniają funkcje użytkowe. Stosuje się w nich głębokie podłoże umożliwiające umieszczenie bardziej wymagających roślin, w tym drzew i krzewów oraz sprzętów i obiektów małej architektury. Dach  budynku musi sprostać obciążeniu wynoszącemu co najmniej 300 kg/m², a w niektórych projektach nawet ponad 1000 kg/m². Wymaga to szczególnie solidnej konstrukcji.


Istnieje jeszcze jeden podział zielonych dachów, wynikający ze stopnia ich  pochylenia na:
  • płaskie,
  • skośne
  • strome.

Im większy jest spadek, tym więcej trzeba wprowadzić zabezpieczeń, gwarantujących stabilność położonych warstw oraz zapewnienie odpowiedniej absorpcji wody.  Zalety i wady
Zielone dachy mają nie tylko walory estetyczne, ale wpływają na wiele aspektów środowiska miejskiego, między innymi na bilans wodny, poprawę klimatu, zwiększenie bioróżnorodności, redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz produkcję tlenu. Korzyści z zielonego dachu to także izolacja termiczna budynku-zimą zapobiegają stratom ciepła, a latem nadmiernemu nagrzewaniu. Ponadto zielone dachy chronią hydroizolację dachów przed wpływem czynników zewnętrznych, zwiększając ich żywotność. Zmniejsza się również ilość koniecznych do odprowadzenia wód opadowych, co obniża koszty, wynikające ze spuszczania ścieków do kanalizacji. Budowa zielonych dachów, ze względu na duży ciężar, wymaga o wiele mocniejszej konstrukcji budynku i większego nakładu pracy. Odbija się to na cenie, która jest o wiele wyższa niż przy tradycyjnej technologii. Rośliny na dachu, szczególnie w wariancie intensywnym, wymagają także prac pielęgnacyjnych, za które trzeba zapłacić lub poświęcić własny czas i wysiłek.  Wady wydają się jednak niewielkie w stosunku do zalet. W sumie jest to cena za zdrowsze i piękniejsze środowisko.


Opracowanie redakcja www.pasywny-budynek.pl [DR]
Opracowanie na podstawie materiałów firmy Bauder.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: +48 42 653-57 03
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź