rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Idea i ocena w myśl zrównoważonego rozwoju

image

Potrzeba konstruowania zbilansowanego portfela wydatków, w perspektywie uzyskania korzyści względem poniesionych nakładów, zmusza nas do odpowiedzialnych decyzji  inwestycyjnych. Esencją dzisiejszych czasów staje się dążenie do maksymalizacji profitów  przy jednoczesnym minimalizowaniu zaangażowanych środków.

Każdy proces inwestycyjny winien składać się przynajmniej z czterech faz: idei, projektu, wykonawstwa oraz poświadczenia. Idea, choć najważniejsza ze wszystkich, to nic innego jak motor napędowy działania. To właśnie ona nadaje sens poczynaniom, tworzy wartość materialną ulotnej myśli. W dzisiejszych czasach inżynierowie budownictwa i inwestorzy nie mogą marzyć o ideach lepszych niż te, związane z budownictwem pasywnym, czy plus energetycznym, wpisujących się w trend zrównoważonego rozwoju. Trend oszczędzający wspólne dobro dla następnych pokoleń.
           
Kalkulacje, wybór technologii, określenie parametrów, ustalenie celów, fachowy zapis idei, uzgodnienia, to czynności objęte zakresem projektowania. Faza projektowa jest pierwszym kamieniem milowym procesu, to właśnie w niej zapadają nieodwołalne decyzje odnośnie bilansowania portfela w pespektywie zamierzenia inwestycyjnego.
           
Newralgicznym punktem całego biegu wydarzeń jest przejście z założeń teoretycznych, obrazowanych tonerem na papierze do praktycznego wdrożenia na placu budowy. Faza robót (wykonawstwo), choć na łamach tego tekstu sprowadzona do kilku zdań, to ciąg dynamiczny, którego powodzenie warunkuje bardzo wiele czynników. Pogoda, zdarzenia losowe, awarie sprzętu, wycieki, błędy projektowe, błędy ludzkie- wszystko przekłada się, na oceniany w fazie poświadczenia, efekt końcowy.
           
Każda osoba, związana z budownictwem amatorsko, może stwierdzić, że jeżeli budynek został wybudowany zgodnie z prawem, na dokumentacji odbiorczej widnieją nazwiska rozpoznawalnych w branży inżynierów, to będzie to obiekt bez wad. Idąc dalej tym, nadającym się do modyfikacji tokiem myślenia, można dojść do fałszywego wniosku, że faza poświadczenia, poświadczenia jakości w oparciu o uznane parametry, jest zbędna. Otóż nie jest.

Spełnienie założeń projektowych- jasno opisanych uznanymi i mierzalnymi parametrami, sprowadzające się to stwierdzenia, że budynek „został wykonany zgodnie z projektem”, może narazić inwestora na życie w niewiedzy lub błędnym przeświadczeniu.
Nie bez znaczenia są również wymogi dla budynków współfinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( NF40/NF15), których spełnienie trzeba twardo poświadczyć wynikami badań. Tabela pierwsza przedstawia różnice w wymaganiach dla budynku tradycyjnego i pasywnego. Jej nawet pobieżna analiza pokazuje, jak poważnie podchodzi się do jakościowej oceny budowli.

Potrzeba istnienia fazy poświadczenia w procesie realizacji przedsięwzięcia budowlanego sprzęga się z odpowiedzią na pytanie, czy nasz budynek osiągnie wymagane projektem kryteria. A jeżeli budynek nie spełnia założeń projektowych, to dlaczego i kto jest za to odpowiedzialny.
           
Protoplastami procesu certyfikacji budynków pasywnych byli niemieccy inżynierowie z Darmstand (Niemcy). To oni począwszy od 1991 roku, dali przykład budownictwa troszczącego się o efektywność energetyczną wznoszonego obiektu mieszkalnego. Ich staraniem w roku 1996 utworzono Instytutu Domu Pasywnego rozwijający w Niemczech i Europie ideę budownictwa pasywnego.

Tabela 1. Porównanie cech budynków. Źródło: Instytut Na Rzecz Rozwoju (zmodyfikowane)

Porównanie cech budynków
           rodzaj budynku
 
kryterium
Budynek spełniający przepisy Budynek pasywny według doktora Wolfganga Feista
(Darmstand - Niemcy)
Współczynnik
przenikania ciepła U
ścian zewnętrznych
[W/(m2•K)]
<0,25 <0,1
Współczynnik
przenikania ciepła U
okien
[W/(m2•K)]
Do 1,8 Do 0,8
Wentylacja Grawitacyjna Mechaniczna z odzyskiem ciepła i gruntowym wymiennikiem
Zapotrzebowanie na
energię do ogrzewa-
nia, wentylacji
w kWh/m2/rok
 
90-120 Do15
Szczelność powietrzna budynku [n50] n50 ≤ 3,0 n50 ≤ 0,6
 

Sam proces uzyskiwania certyfikatu (w naszym kraju certyfikacją zajmuje się Polski Instytut Budownictwa Pasywnego) sprowadza się do akceptacji i uzgodnienia projektu, wykonania budynku zgodnie z wymaganiami oraz osiągnięcie zamierzonych parametrów na podstawie pomiarów opisanych w normach oraz obliczeń dokonanych w pakiecie do projektowania pasywnego (PHPP- z angielskiego: Passive House Planning Package).
           
Do kluczowych  badań zaliczamy test szczelności powietrznej przy pomocy drzwi nawiewno- wywiewnych (tzw. Blower Door Test), wykonany zgodnie z normą PN-EN 13829. Test ten polega na sprawdzeniu krotności wymiany powietrzna przy zadanej za pomocą drzwi różnicy ciśnień 50 Paskali. Metodologia badania wymaga wcześniejszego zaślepienia wszystkich otworów instalacji wentylacyjnej badanego obiektu.
Często też samą procedurę wzbogaca się badaniami termowizyjnymi pomagającymi między innymi odkryć nieszczelności budynku. Przy zadanej różnicy ciśnień  oraz istnieniu różnicy temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym, termogramy bezbłędnie ujawniają nieszczelne połączenia pogarszające wynik próby szczelności powietrznej.

Przykładowe świadectwo szczelności:

           
Należy mieć na uwadze, że do wykonywania powyższych badań uprawnieni są jedynie doświadczeni inżynierowie, gdyż niejednoznaczności interpretacyjne i wymogi metodologiczne termowizji, jak i testów szczelności amatora mogłyby doprowadzić do błędnych interpretacji i kosztownych w realizacji niepotrzebnych modyfikacji.
           
Wymienione w artykule narzędzia pomiarowe nie są zarezerwowane tylko dla procesów certyfikacji, albowiem nie każdy się na taki proces decyduje, natomiast każdy ma święte prawo żądać jakości w realizacji swojej idei.


Autorzy:

Paweł Janus
Współautor ponad 200 opinii technicznych dotyczących strat ciepła z budynków i oceny prawidłowości mostków termicznych.
Od kilku lat związany z TERMOCENT, jedną z wiodących na rynku firm dostarczających usługi z zakresu fizyki budowli.

Marek Kitliński
Zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli w zakresie kontroli rzeczywistych strat ciepła z budynków za pomocą termowizji oraz badań szczelności budynków Blower Door Test. Posiada doświadczenie w pomiarach ponad 1700 obiektów, zarówno mieszkań czy małych budynków jak również obiektów o kubaturze ponad 200 tys. m3.KONTAKT

TERMOCENT

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Polecamy
dodaj+ «»