rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Pompy ciepła na ekologiczny czynnik CO2

image

Pompy ciepła Q-ton wykorzystujące CO2 jako czynnik chłodniczy, to wysokowydajne urządzenia do produkcji c.w.u. w obiektach typu hotele, apartamenty, restauracje, centra fitness, akademiki, szpitale, domy opieki.

Sercem pompy ciepła Q-ton  jest dwustopniowa sprężarka, łącząca w jednej obudowie technologię rotacyjną (niski stopień) oraz scroll (wysoki stopień). Kombinacja obu rozwiązań zapewnia najwyższą efektywność zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze otoczenia.

Użyty czynnik chłodniczy, jakim jest dwutlenek węgla (R744), pozwala chronić warstwę ozonową (ODP: 0) i charakteryzuje się najniższym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP: 1). Pompy Q-ton są zgodne z najnowszymi wytycznymi z zakresu budownictwa dzięki czemu zapewniają wysoką punktację przy certyfikacjach budynku BREEAM i LEED.
 
Urządzenie zapewnia ciągłą, nawet dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -25°C, produkcję wody o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajności do temperatury zewnętrznej -7°C (bez użycia grzałki elektrycznej).
Współczynnik COP dla okresu przejściowego (temp. Powietrza 16°C, woda na wejściu +17°C, na wyjściu +65°C) wynosi 4,3.

W skrajnych warunkach, dla temperatury zewnętrznej -25°C i temperatury wody na wyjściu +90°C, COP osiąga nadal wartość bliską 2,0. Zalecana temperatura wody na wejściu to +5°C do +30°C – w celu optymalizacji efektywności zalecane jest zasilanie pompy wodą z dolnych warstw zasobnika (niższa temperatura).
 
Pojedyncza jednostka Q-ton, to moduł o wymiarach 1690x1350x720mm o nominalnej wydajności grzewczej wynoszącej 30 kW (co daje 500 l/h wody o temperaturze +65°C lub 300l/h wody o temperaturze +90°C, dla temperatury otoczenia wynoszącej -7°C). System umożliwia zwiększenia wydajności do maks. 480 kW przez dostawianie kolejnych modułów (16 jednostek po 30 kW).

Rys. 1. Pompa ciepła Q-ton umożliwia podłączenie maksymalnie 16 jednostek do jednego sterownika


Q-ton, to nie tylko produkcja c.w.u. w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nadwyżkę ciepła można wykorzystać do ogrzewania budynku, projektując odpowiednio instalację grzewczą (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, nagrzewnica centrali wentylacyjnej itp.). Kluczowym elementem jest optymalne sprzęgnięcie urządzenia z istniejącą lub budowaną instalacją grzewczą oraz wykorzystanie właściwych komponentów (np. inwerterowa pompa obiegowa, zawory trójdrogowe, czujniki temperatury, czy system monitoringu).

Rys. 2. Zasada działania pompy Q-ton


Zasada działania Q-ton jest identyczna z zasadą działania tradycyjnej pompy ciepła powietrze-woda, ze sprężarką na R410A (rys. 2.). Urządzenie odzyskuje ciepło (energię) z powietrza zewnętrznego (nawet o temperaturze -25°C) i przekazuje do wody w zasobniku. Znaczne różnice w efektywności wynikają z lepszych parametrów CO2, nowoczesnej sprężarki, efektywnego i szybkiego procesu odszraniania gorącym gazem. Dzięki temu otrzymujemy wodę o znacznie wyższych parametrach, niż w przypadku R410A, a współczynniki COP są nieporównanie lepsze nawet dla skrajnie niskiej temperatury zewnętrznej.

Użycie w pompach ciepła Q-ton bezpiecznego i wysokowydajnego CO2 jako czynnika chłodniczego, wydaje się najlepszą drogą do ograniczania ilości substancji kontrolowanych („freonowych” czynników chłodniczych), a tym samym zgodności z obecnymi i przyszłymi regulacjami UE w zakresie tych substancji. Dodatkowe korzyści, to oczywiście znaczne ograniczenie kosztów produkcji c.w.u. oraz emisji CO2 (nawet o 50%) w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi systemami ogrzewania tj. kotłowniami gazowymi.

Rys. 3. Roczne koszty eksploatacji
 KONTAKT

Elektronika SA

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

    Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i p…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

Polecamy
dodaj+ «»