rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Realizacja projektu domu pasywnego krok po kroku

image

Dom pasywny to budynek o niskich stratach energii oraz wysokim stopieniu wykorzystania energii słonecznej.

  

Opracowanie koncepcji budowy domu pasywnego i energooszczędnego

 • stosowanie zwartej bryły budynku – należy wykorzystywać możliwości łączenia budynków, dobudowy itp.
 • wykonanie powierzchni przeszklonych skierowanych na południe, optymalne jest zastosowanie okien wschodnich, północnych i zachodnich stosunkowo małych..
 • ograniczenie zacieniania.
 • zastosowanie prostej zabudowy przegród zewnętrznych.
 • należy uwzględnić niezbędne kanały.
 • oddzielić ewentualnie występującą kondygnację piwniczną, w sposób zapewniający szczelność powietrzną i brak mostków cieplnych.

 

Projekt architektoniczno-budowlany

 • należy określić grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych.
 • ważne jest, by unikać mostków cieplnych.
 • należy zaplanować wielkość przestrzeni niezbędnej dla instalacji technicznych budynku.
 • krótkie trasy przewodów oraz krótkie trasy kanałów wentylacyjnych stanowią optymalne rozwiązanie.
 • kanały powietrza zimnego należy prowadzić na zewnątrz, a powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych budynku.

 

Projekt wykonawczy-ogólnobudowlany

 • wysoka izolacyjność termiczna zwykłych, regularnych elementów konstrukcyjnych (standardowo U≤0,15 W/(m 2.K), ale należy dążyć do U = 0,1).
 • styki elementów konstrukcyjnych należy zaprojektować w sposób uniemożliwiający występowanie mostków cieplnych albo uwzględnić ich obecność w obliczeniach.
 • styki elementów konstrukcyjnych powinny zapewnić szczelność powietrzną.
 • właściwe obliczenie wskaźników energetycznych przy wykorzystaniu PHPP (Pakietu do projektowania budynków pasywnych)

 

Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej

 • odpowiednie dobranie sieci kanałów: kanały powietrza zimnego poza obrębem izolowanych termicznie przegród zewnętrznych - jeżeli w obrębie, to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i bardzo dobrze izolowane termicznie. Kanały powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; jeżeli poza obrębem, to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i nadzwyczaj dobrze izolowane termicznie.
 • należy przewidzieć osprzęt pomiarowo-regulacyjny, zapewnić tłumienie hałasu, uwzględnić środki ochrony przeciwpożarowej.
 • otwory wywiewne nie powinny znajdować się nad grzejnikami (o ile występują).
 • wentylacja: centrala wentylacyjna. Wymiennik ciepła umieścić w pobliżu izolowanych termicznie przegród zewnętrznych.
 • w miarę potrzeby należy zapewnić dodatkową izolację cieplną centrali i podgrzewacza powietrza.
 • sprawność odzysku ciepła ≥ 75%, szczelność powietrzna (powietrze recyrkulacyjne < 3%),efektywność wykorzystania energii elektrycznej (< 0,4 Wh/m3).
 • opcjonalna możliwość zastosowania gruntowego wymiennika ciepła.
 • szczelność powietrzna - należy zachować niezbędny odstęp zimnych odcinków przewodów od budynku; zastosować obejście (dla okresów, kiedy ogrzewanie albo chłodzenie powietrza do temperatury gruntu nie jest pożądane).

 

Projekt wykonawczy pozostałych instalacji

 • instalacja kanalizacyjna, instalacja c. w. u. - krótkie trasy przewodów, dobrze ocieplonych umieszczonych w obrębie przegród zewnętrznych budynku.
 • instalacja kanalizacyjna, instalacja wodociągowa - krótkie trasy przewodów, izolacja cieplna zapobiegająca pojawianiu się kondensatu.
 • elementy armatury instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania należy izolować termicznie.
 • zastosowanie armatury umożliwiającej oszczędzanie wody - przyłącza c. w. u. do pralek automatycznych i zmywarek do naczyń.
 • instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna - w miarę możności bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewnętrznych budynku; tam, gdzie są one niezbędne należy zapewnić ich szczelność.
 
Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja (A.J)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.