rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej

Opublikowano: 21.10.2016
image

Cena: 79

Autor: Bohdan ŁypPoradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej, równocześnie zapoznając Czytelnika z zagadnieniami znajdującymi się na styku z innymi dziedzinami, takimi jak:
 

 • architektura,
 • planowanie przestrzenne,
 • drogownictwo,
 • gospodarka komunalna,
 • nauki przyrodnicze.

Książka ta będzie też przydatna dla inżynierów i studentów zajmujących się wodociągami i kanalizacją, naprowadzając ich na problemy z pogranicza wyżej wymienionych dziedzin, a dotyczące:
 • stref ochrony ujęć,
 • otoczenia stacji uzdatniania wody,
 • zbiorników i pompowni,
 • stref izolacyjnych oczyszczalni ścieków,
 • sytuowania uzbrojenia na ulicach,
 • tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.


Spis treści:
 1. Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast
 2. Wody powierzchniowe (Wybrane problemy)
 3. Wody podziemne (Wybrane problemy)
 4. Uzdatnianie wody
 5. Dostawa wody
 6. Wody geotermalne w gospodarce miejskiej
 7. Kanalizacja
 8. Kanalizacja deszczowa
 9. Oczyszczanie ścieków
 10. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach nieuzbrojonych budownictwa jednorodzinnego
 11. Zasady planowania obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej
 12. Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej
 13. Zasady sytuowania uzbrojenia
 14. Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych
 15. Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu
 16. Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego
 17. Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej i kanalizacyjnej w planach zagospodarowania przestrzennego


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Wydawnictwo Seidel-Przywecki" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

E-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

WWW: www.seidel-przywecki.pl

Tel: +48 22 877 31 88
Fax: +48 22 873 80 52
Adres:
Olchowa 67B
05-509 Józefosław

Księgarnia
  
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.
VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Poradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej
Problematyka zamieszczona w podręczniku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy dezynfekcji ścieków.
W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych.
Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków.
Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów.
Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej.
Poradnik zawiera informacje dotyczące zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe jej wykorzystania.
Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z przeprowadzonego przez IEO badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce przy współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych
W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych.
Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Wydawnictwa

 • SZANSA

  Nasza firma aktywnie działa na rynku polskim od 22 lat. Początkowo nasze dzia…
  SZANSA
 • Atum

  Od 2014 roku z sukcesem dostarczamy dobrą energią za sprawą wysokiej jakości…
  Atum
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

  Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska posiada bardzo szeroką ofertę: od pr…
  Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Czasopisma
dodaj+ «»

Programy
dodaj+ «»