rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik elektryk, elektryk

Opublikowano: 30.05.2016
image

Cena:

Autor: Sławomir KołodziejczykBogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki, złączki i puszki instalacyjne oraz korytka i rury ochronne), oświetlenie elektryczne (z uwzględnieniem m.in. parametrów świetlnych, rodzajów lamp, klas i rodzajów oświetlenia, różnych rodzajów opraw oświetleniowych oraz zasad oświetlania i metod obliczania natężenia oświetlenia), budowę i rodzaje instalacji elektrycznych (w tym m.in. parametry techniczne, części składowe, sieć rozdzielczą, instalacje odbiorcze, układy sieci i instalacji elektrycznych) oraz eksploatację instalacji elektrycznych (z uwzględnieniem m.in. środków ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej, zasad eksploatacji instalacji, zakłóceń w działaniu instalacji i zasad ochrony przeciwpożarowej). Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i testy kontrolne oraz tabelę uszczegółowionych efektów kształcenia, które umożliwiają uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.

Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie części 1 kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.


Do Czytelnika        5

1    Przewody i kable w instalacjach elektrycznych        7


1.1    Budowa i rodzaje przewodów oraz kabli elektrycznych        7
1.2    Oddziaływanie prądu elektrycznego w przewodach i kablach        23
1.3    Sposoby łączenia przewodów elektrycznych        28
1.4    Sprawdzenie wiadomości        33

2    Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych        37

2.1    Zjawiska fizyczne występujące podczas pracy zestyków        37
2.2    Łuk elektryczny i sposoby jego gaszenia        38
2.3    Rodzaje łączników         40
2.4    Łączniki o napędzie ręcznym        41
2.5    Parametry łączników        52
2.6    Łączniki automatyczne        53
2.7    Łączniki stosowane w sterowniczych i sygnalizacyjnych układach automatyki stykowej        71
2.8    Osprzęt elektroinstalacyjny        98
2.9    Stopień ochrony obudów IP        113
2.10    Sprawdzenie wiadomości        117

3    Oświetlenie elektryczne        123

3.1    Podstawowe wielkości świetlne        123
3.2    Rodzaje źródeł światła        127
3.3    Rodzaje oświetlenia        166
3.4    Klasy oświetlenia        169
3.5    Oprawy oświetleniowe        171
3.6    Zasady projektowania elektrycznego oświetlenia wnętrz        178
3.7    Oświetlenie terenów otwartych        195
3.8    Sprawdzenie wiadomości        202

4    Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych        208

4.1    Rodzaje i parametry instalacji elektrycznych        208
4.2    Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze        210
4.3    Części składowe instalacji elektrycznej        214
4.4    Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych        226
4.5    Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych        250
4.6    Sprawdzenie wiadomości        264

5    Konserwacja i eksploatacja instalacji elektrycznych        269

5.1    Środki ochrony przeciwporażeniowej        269
5.2    Uziomy        291
5.3    Pomiary parametrów instalacji elektrycznych        297
5.4    Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych        316
5.5    Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych        324
5.6    Eksploatacja instalacji i urządzeń o napięciu ponad 1 kV        332
5.7    Zakłócenia w działaniu instalacji elektrycznych        337
5.8    Ochrona przeciwpożarowa        340
5.9    Sprawdzenie wiadomości        345

Bibliografia        350
Wykaz ważniejszych norm i podstawowych aktów prawnych        351
Słowniczek podstawowych pojęć        353
Rozwiązania testów kontrolnych                    367


 


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Wydawnictwa Komunikacji i Łączności" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik elektryk, elektryk Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

E-mail: wkl@wkl.com.pl

WWW: www.wkl.com.pl

Tel: +48 22 849 23 45
Fax: +48 22 849 27 51
Adres:
Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa

Księgarnia
  
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.
VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Poradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej
Problematyka zamieszczona w podręczniku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy dezynfekcji ścieków.
W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych.
Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków.
Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów.
Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej.
Poradnik zawiera informacje dotyczące zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe jej wykorzystania.
Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z przeprowadzonego przez IEO badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce przy współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych
W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych.
Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Wydawnictwa

Czasopisma
dodaj+ «»

Programy
dodaj+ «»