rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Sanitacja Wsi

Opublikowano: 27.05.2016
image

Cena: 116.00

Autor: Zbigniew Heidrich, Jolanta Podedworna, Marek Kalenik, Grzegorz StańkoW książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych. Ujęto takie zagadnienia jak określanie ilości powstających ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń oraz dane obejmujące wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych i ich wpływu na odbiornik. Przedstawiono zasady projektowania i przykłady obliczeń dla sieci kanalizacji grawitacyjnej, jak też ciśnieniowej i podciśnieniowej, wskazując jednocześnie na te przypadki kiedy najwłaściwsze jest jedno z tych rozwiązań. Dalsza część książki dotyczy zasad budowy, działania i projektowania przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Ostatni rozdział książki dotyczy zagadnień związanych z przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów ochrony i kształtowania środowiska uczelni rolniczych oraz dla projektantów zajmujących się zagadnieniem projektowania systemów kanalizacyjnych. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony środowiska Starostw Powiatowych i Urzędów Gmin, jak również pracownicy zajmujący się eksploatacją systemów kanalizacyjnych.

Rok wydania: 2008
Ilość stron: 374

SANITACJA WSI

1.Stan wyposażenia wsi w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

2.Ogólne zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu wiejskich jednostek osadniczych

3.Ilość i jakość ścieków
3.1.Rodzaje ścieków
3.2.Ilość ścieków
3.3.Właściwości ścieków
3.4.Skład ścieków
3.5.Przykłady obliczeń

4.Odbiorniki ścieków i wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych 
4.1.Rodzaje odbiorników ścieków i ich charakterystyka
4.2.Źródła zanieczyszczenia wód
4.3.Odprowadzanie ścieków do wód płynących
4.4.Odprowadzanie ścieków do wód stojących 
4.5.Odprowadzanie ścieków do gruntu
4.6.Warunki odprowadzania ścieków do odbiornika 
4.7.Wymagany efekt oczyszczania ścieków

5.Procesy stosowane przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych
5.1.Procesy fizyczne: cedzenie, sedymentacja, flotacja, koalescencja
5.2.Procesy chemiczne
5.3.Procesy biologiczne
5.4.Procesy stosowane przy unieszkodliwianiu odpadów

6.Systemy zbiorcze odprowadzania ścieków 
6.1.Rodzaj systemów i warunki ich stosowania 
6.2.Kanalizacja grawitacyjna i grawitacyjno-pompowa
6.3.Kanalizacja ciśnieniowa
6.4.Kanalizacja podciśnieniowa 
6.5.Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa
6.6.Kanalizacja próżniowo-lewarowa

7.Przydomowe oczyszczalnie ścieków
7.1.Wstęp
7.2.Problematyka oczyszczania ścieków odprowadzanych z pojedynczych domów i ich małych zgrupowań
7.3.Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
7.4.Osadniki gnilne
7.5.Drenaż rozsączający
7.6.Filtry piaskowe
7.7.Studnie chłonne
7.8.Złoża biologiczne
7.9.Urządzenia osadu czynnego 
7.10. Hydrofitowe (hydrobotaniczne) oczyszczalnie ścieków

8.Zbiorcze oczyszczalnie ścieków 
8.1.Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
8.2.Mechaniczne oczyszczanie ścieków
8.3.Chemiczne oczyszczanie ścieków
8.4.Biologiczne oczyszczanie ścieków 

9.Gospodarka osadowa 
9.1.Rodzaje osadów i ich podstawowe właściwości 
9.2.Ilości osadów 
9.3.Układy technologiczne przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych 
9.4.Zagęszczanie 
9.5.Biologiczna stabilizacja tlenowa 
9.6.Odwadnianie
9.7.Higienizacja


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Wydawnictwo Seidel-Przywecki" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Sanitacja Wsi Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

E-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

WWW: www.seidel-przywecki.pl

Tel: +48 22 877 31 88
Fax: +48 22 873 80 52
Adres:
Olchowa 67B
05-509 Józefosław

Księgarnia
  
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.
VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Poradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej
Problematyka zamieszczona w podręczniku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy dezynfekcji ścieków.
W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych.
Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków.
Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów.
Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej.
Poradnik zawiera informacje dotyczące zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe jej wykorzystania.
Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z przeprowadzonego przez IEO badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce przy współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych
W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych.
Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Wydawnictwa

Czasopisma
dodaj+ «»

Programy
dodaj+ «»