rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


System kanałów oddymiających SMOKE System

Opublikowano: 08.03.2019
image

Innowacyjny system kanałów oddymiających SMOKE System to:

  • instalacja spełniająca jednocześnie funkcje wentylacji oddymiającej i ogólnej,
  • przeznaczony do pojedynczych stref, ale może być łączony z instalacją wielostrefową,
  • składający się ze stalowych, okrągłych przewodów oddymiających o klasie odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single,
  • kolana, redukcje, złączki nyplowe i mufowe, króćce, zaślepki, odgałęzienia siodłowe, trójniki, kompensatory wydłużeń termicznych, kratki oraz tłumiki,
  • odprowadzanie gazów pożarowych o maksymalnej temperaturze 600˚C,
  • system stosowany w instalacjach wentylacyjnych o ciśnieniu roboczym -1500 Pa do +500 Pa.


Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów
i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej!


  Wszystkie nyplowe (męskie) elementy przewodów oddymiających typu SMOKE System wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM i uszczelkę pęczniejącą o grubości 1,8 mm i szerokości 10 mm.
  Instalacje oddymiające można łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy FLS. Kołnierze należy skręcać za pomocą śrub SRS-M8, nakrętek NKS-M8, podkładek PDS-8, stosując między nimi uszczelkę kołnierzową wykonaną z papieru z włókna ceramicznego odpornego na temperaturę 1260˚C o grubości 6 mm, o takich samych wymiarach jak kołnierz FLS.
  Do uszczelniania wszystkich elementów, wchodzących w skład przewodów oddymiających typu SMOKE System, w miejscach zgrzewu i innego łączenia np. w miejscu zszycia tkaniny w kompensatorach, stosujemy wysokotemperaturową masę uszczelniającą Fire Silicone B1 FR firmy Soudal.


Więcej informacji w broszurze informacyjnejKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Alnor

E-mail: alnor@alnor.com.pl

WWW: www.alnor.com.pl

Tel: +48 22 737 40 00
Fax: +48 22 737 40 04
Adres:
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska

Artykuły
dodaj+ «»

Forum