Detektor ruchu Blue IR

Blue IR jest prawdopodobnie pierwszym na rynku, profesjonalnym detektorem (czujką) ruchu przeznaczonym do zastosowań w systemach alarmowych, wyposażonym w technologię radiową umożliwiającą bezpośrednią komunikację ze współczesnym smartfonem.

Blue IR jest pasywną czujką podczerwieni, co oznacza, że "widzi" promieniowanie cieplne w pasmie podczerwieni, emitowane przez ciało człowieka i reaguje na ruch obiektu emitującego takie promieniowanie.

Specjalny układ optyczny, tzw. soczewka Fresnela oraz zaawansowany układ elektroniczny, przetwarzający informacje w czasie rzeczywistym powodują, że czujka jest w stanie wykryć nawet niewielki ruch człowieka (przemieszczenia rzędu kilku, kilkunastu centymetrów) w swoim polu widzenia, które obejmuje kąt ok 90 stopni i rozciąga się w promieniu ok. 12 metrów od detektora. Oznacza to, że przy montażu w narożniku pomieszczenia, jeden detektor jest w stanie całkowicie pokryć swoim polem widzenia kwadratowe pomieszczenie o boku ok. 8.5 metra, czyli ok. 70 m2.

Blue IR komunikuje się z systemem alarmowym Secureo One za pomocą fal radiowych w paśmie ISM 2.4 GHz, czyli tym samym w którym pracuje większość powszechnie spotykanych sieci WiFi. Blue IR używa do komunikacji protokołu Bluetooth 4.0, czyli protokołu powszechnie spotykanego w nowoczesnych smartfonach. Stąd też możliwość uruchomienia systemu alarmowego opartego na czujkach Blue IR oraz aplikacji Secureo One na wielu różnych modelach smartfonów z systemem Android spotykanych na rynku.

Czujka Blue IR zawiera również wbudowany układ pomiaru temperatury otoczenia, ktrórej wartość jest przekazywana co 4 minuty do aplikacji systemu Secureo One. W nim można ustawić górną i dolną granicę alarmową dla każdej czujki niezależnie. W wypadku przekroczenia jednej lub drugiej granicy przez temperaturę mierzoną przez Blue IR, aplikacja Secureo One wygeneruje i wyśle ostrzeżenie o tym fakcie pod zdefiniowane numery telefonów i adresy e-mail.

Komunikacja pomiędzy czujką a systemem Secureo One odbywa się na tyle często, że system jest w stanie szybko wykryć i zasygnalizować zakłócenia w komunikacji, czy to wynikające z uszkodzenia, warunków propagacji fal radiowych, lub celowego zakłócania pracy systemu. Na bieżąco też jest monitorowana moc sygnału radiowego (popularnie mówiąc: zasięg) i jakość kanału komunikacyjnego, czyli ilość poprawnie dostarczonych pakietów danych. Statystyki te są dostępne z poziomu aplikacji Secureo One i mogą posłużyć do weryfikacji rozmieszczenia czujek względem jednostki centralnej systemu, czyli telefonu z aplikacją Secureo One.

Czujka zawiera układ wykrywania otwarcia obudowy. Ma to na celu zapobieżenie próbom celowego uszkodzenia lub deaktywacji czujki przez osoby postronne jak również uniemożliwienie uzbrojenia systemu w sytuacji gdy czujka nie jest prawidłowo zmontowana.

Na przodzie obudowy czujki znajduje się sygnalizacyjna dioda LED w kolorze czerwonym, która zapala się, ilekroć czujka zostanie aktywowana przez ruch osób w jej polu widzenia. W ten sposób użytkownik może zaobserwować czy czujka działa poprawnie. Ponieważ dioda LED pobiera stosunkowo dużo prądu w porównaniu z pozostałymi układami czujki Blue IR, zaleca się aby w codziennym użytkowaniu wyłączyć funkcję świecenia diody LED. Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do czujki.

Czujka Blue IR jest zasilana pojedynczą baterią litową CR123 o napięciu 3V, która przy normalnym użytkowaniu wystarczy na ok 3 lata ciągłej pracy. Czas ten jest zależny od średniej liczby aktywacji czujki w ciągu doby (czyli od tego ile razy wystąpi ruch osób w jej polu widzenia) i w przypadkach bardzo intensywnego ruchu w polu widzenia czujki może ulec skróceniu. Ulegnie on także skróceniu jeśli funkcja świecenia sygnalizacyjnej diody LED będzie włączona.

Blue IR na bieżąco monitoruje stan baterii i przesyła go do aplikacji Secureo One. Umożliwia to powiadomienie użytkownika o potrzebie wymiany baterii na długo, zanim ta rozładuje się całkowicie.