rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zbiorniki bezodpływowe

Opublikowano: 09.05.2019
image

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE / SZAMBA SZCZELNE

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne), wykonane są z polietylenu (HDPE) i mają konstrukcję dwupłaszczową.
Przeznaczone są do gromadzenia ścieków, deszczówki, itp.
 
Standardowa wysokość włazu rewizyjnego zbiornika bezodpływowego wynosi około 0,6 m.
Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów.
Na życzenie klienta istnieje możliwość fabrycznego wykonania nadbudowy włazu rewizyjnego do żądanej wysokości.
 
 
Zbiorniki bezodpływowe posiadają następujące certyfikaty:

  • Aprobata Techniczna: AT-15-92-78/2014
  • Atest Higieniczny : BK/W/0338/02/2018

INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO Z HDPE

1. Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez występowania wód gruntowych 
Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić, czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak, aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m. przestrzeń (w celu obsypania i zagęszczania piaskiem) z każdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne szalowania. Zbiornik montujemy na 15 cm obsypce piaskowej. Następnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagęścić (polać wodą lub ubić). W przypadku posadowienia zbiornika w przejeździe należy wykonać odpowiednią płytę żelbetową, konstrukcja płyty żelbetowej- odciążającej oraz miejsce jej lokalizacji musi zostać określone przez projektanta. W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać, że odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m. Jeżeli montowany zbiornik jest dłuższy niż 6 m należy zamiast podsypki piaskowej zastosować podsypkę cementową.


2.Posadowienie zbiornika w terenach o możliwości wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (lub w przypadku okresowego ich występowania np. na wiosnę, po dużych opadach itp.)           
W przypadku występowania wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać opaskę betonową w następujący sposób: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku (tak jak to pokazano na rysunku nr. 2), należy przygotować mieszankę cementu „350" ze żwirem o frakcji 1-3mm, w stosunku ilościowym 1:3 lub zamówić beton gotowy. Przygotowaną mieszankę wysypać na 2/3 wysokości zbiornika warstwą 30 cm, tj. w jego górnej powierzchni. Powstałą opaskę cementowo-żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm.  Dodatkowo można zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. Kolejne warstwy piasku należy zagęścić (ubić). Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej
do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki.


3.Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wód gruntowych oraz w terenach gliniastych i ilastych.
Wykonać wykop tak, aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna przestrzeń 0,5m z każdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne szalowania. Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu. Następnie należy przygotować mieszankę cementu „350” ze żwirem frakcji 1-3mm, w stosunku 1:3 lub zamówić beton gotowy. Częścią betonu wypełnić dno całego wykopu (nie tylko pod zbiornik) na wysokość 15cm. Pozostałą częścią betonu wypełniamy wykop warstwami o grubości 25cm, aż do przekroczenia górnego płaszcza zbiornika. Dodatkowo można zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu wypełnienia wykopu. W przypadku, gdy stosujemy suchy beton i występuje problem z zagęszczeniem obsypki lub instalator nie jest pewien czy zrobił to dobrze, należy rozpocząć polewanie obsybki wodą z węża, przy czym woda w zbiorniku musi mieć zawsze wyższy poziom od wody w wykopie. W przypadku, gdy stosujemy gotowy beton, wykonanie wylewki rozpoczynamy przed stwardnieniem podstawy i wykonujemy ją w sposób ciągły warstwami, co około 25cm, tak, aby zbiornik posiadał betonowy płaszcz bez żadnych spojeń. Należy wyeliminować wszystkie wolne przestrzenie w betonie. Nie należy używać ubijaków pneumatycznych, wibratorów, ani wylewać betonu bezpośrednio na zbiornik. Upewnić się, że beton nie jest zbyt mokry i że został ubity wokół zbiornika.


zbiornik bezodpływowy firmy Wobet-Hydret


 
W przypadku konieczności użycia betonu należy zastosować beton minimum klasy B20.
Gotowa mieszanka betonu powinna być dostarczona wraz z odpowiednim dokumentem dostawy zgodnie z normą PN EN 12350-1.
Montaż powinien być wykonywany z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów BHP.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wobet-Hydret

E-mail: info@wobet-hydret.pl

WWW: www.wobet-hydret.pl

Tel: +48 42 712 20 60
Fax: +48 42 712 00 41
Adres:
Wola Grzymkowa 25a
95-070 Aleksandrów Łódzki

Zamawiaj w Systemie MS on-line i zabezpiecz 10% rabatu