rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Energooszczędny budynek pasywny

image

Ideą budynku pasywnego jest zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych. Wymogiem pasywności budynku jest użycie energii na ogrzewanie poniżej 15 kWh/(m2 rok). Dla porównania w budynkach tradycyjnych zużycie to jest ośmiokrotnie większe i wynosi około 120 kWh/(m2 rok). Na ogrzanie 1 m2 powierzchni w budynku pasywnym zużywa się średnio: 1,5 l oleju opałowego lub 1,7 m3 gazu ziemnego lub 2,3 kg węgla.

 

Aby uzyskać tak małe zapotrzebowanie na energię podczas eksploatacji budynku należy zastosować szereg rozwiązań poprawiających izolacyjność budynku. Najczęstszymi rozwiązaniami są:
 

  • zminimalizowanie występowania mostków termicznych, przez które następuje niekontrolowany przepływ ciepła
  • zwiększenie grubości ocieplenia z równoczesnym zastosowaniem materiałów o lepszych właściwościach izolacyjnych. Stosuje się najczęściej warstwę styropianu o grubości od 20 do 30 cm i współczynniku przewodności cielnej (λ) od 0,031 do 0,033 W/(mK)
  • stosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła
  • stosowanie stolarki okiennej o bardzo dobrych właściwościach cieplnych
  • odpowiednie usytuowanie budynku na działce. Umieszczenie największej powierzchni okien od strony południowej a jak najmniejszej powierzchni od strony północnej
  • ograniczenie zacienienia budynku, tak aby zyski od energii słonecznej były jak największe.
 

Przy projektowaniu budynku pasywnego należy rozważyć wiele aspektów, tak aby jak najmniejszym kosztem uzyskać parametry budynku pasywnego.

W budowaniu budynku pasywnego bardzo ważna jest staranność i dokładność wykonywania poszczególnych elementów na placu budowy z równoczesnym zastosowaniem materiałów o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.

 

Koszt budowy budynku pasywnego w Polsce jest wyższy od budowy budynku tradycyjnego o około 15%, natomiast koszty ogrzewania budynku zmniejszają się około ośmiokrotnie. Przewidywalny czas zwrotu inwestycji trwa od 10 do 20 lat w zależności od użytych materiałów i dokładności wykonania budynku.

 Opracowanie:  inż. Łukasz Kochowski
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Na czym polega budownictwo pasywne?
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o termomodernizacji