rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) powstała w styczniu 2011 r., kontynuując ponad 2-letnie prace realizowane w ramach grupy roboczej d/s pomp ciepła Klastra Technologii Energooszczędnych PNT „Eurocentrum” w Katowicach.
PORT PC jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła.

 

 

W 2010 r. członkowie grupy roboczej brali czynny udział w konsultacjach przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Krajowego Planu Działania wdrażania odnawialnych źródeł energii. W ramach dotychczasowych działań, wspólnie z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej i Grzewczej, przygotowywane jest wydanie warunków (wytycznych) wykonywania instalacji dolnych źródeł dla pomp ciepła.

 

 

PORT PC współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (Niemieckie BWP, Szwajcarskie FWS), a jako organizacja branżowa zgłosiliśmy akces do Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA).

 

 

Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORT PC pod przewodnictwem dr inż. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie pomp ciepła w Polsce.

 

W działaniach PORT PC uczestniczą wybitni polscy specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych - m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC - Pasywny-budynek.pl
Siedziba firmy:

Cechowa 51 30-614 Kraków

 

-Zobacz na mapie-

małopolskie

Tel: +48 12 151 67 73