rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Firma proponuje:

 •  kompleksową obsługę inżyniersko-menedżerską Waszych projektów inwestycyjnych od    inicjacji/startu do mety.
 •  sprawowanie nadzorów inwestorskich
 •  wykonywanie przeglądów pięcioletnich i rocznych budynków i obiektów budowlanych

Inne usługi menedżersko-inżynierskie jak:

 •  badanie stanu prawnego nieruchomości
 •  analiza rentowności
 •  ocena ryzyka operacyjnego
 •  ocena wykonalności techniczno-ekonomicznej
 •  kosztorysowanie
 •  planowanie budżetu
 •  weryfikacja harmonogramów
 •  doradztwo i konsultacje
 •  wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania połączone ze szkoleniem personelu

HK Project Management Sp. z o.o.