rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Internetowy portal cenowy e-Sekocenbud umożliwia szybką, skuteczną i prawidłową wycenę robót, elementów i obiektów budowlanych.
e-Sekocenbud jest przede wszystkim wykorzystywany w procesie wyceny inwestycji, gdyż zawiera ceny czynników produkcji. Umożliwia również waloryzację wartości materiałów (w przypadku waloryzacji wg cen czynników produkcji), ponieważ do każdego materiału przypisana jest historia zmiany cen w kolejnych latach. Jest pomocny też w procesie zaopatrzenia, poszukiwania najtańszych źródeł zaopatrzenia, wskazania producenta w konkretnym regionie czy też uzyskania informacji technicznych i aktualnych przepisów.

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Sekocenbud