rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Firma świadczy usługi na rzecz inwestorów w zakresie:

 • uzyskiwania niezbędnych decyzji, przeprowadzania formalności i czynności administracyjno-prawnych prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę (uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, opinii środowiskowych, decyzji pozwolenia na budowę i użytkowanie, aktualizacje map do celów projektowych),
 • przygotowania koncepcji oraz projektowanie,
 • prowadzenia przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • pełnienia obowiązków koordynatora budowy i inwestora zastępczego,
 • pilotażu zagospodarowania lokali usługowo-handlowych na terenach centrów handlowych, tzw. pilotaż najemców,
 • optymalizacji kosztów realizacji zadania,
 • prowadzenia całościowego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi rodzajami i etapami robót,
 • bieżącej kontroli i oceny zaawansowania realizacji zadania wraz z analizą ekonomiczną oraz prowadzenia okresowej sprawozdawczości związanej z nałożonymi na Klienta wymaganiami instytucji współfinansujących inwestycję,
 • zawierania umów z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji,
 • przeglądów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
 • końcowego rozliczenia finansowego inwestycji,
 • konsultingu i doradztwa w ramach inwestycji budowlanych,
 • wykonywania analiz, ekspertyz i opinii technicznych wszelkich branż,
 • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych wraz z dokonywaniem wymaganych Prawem Budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów.

Planco Sp. z o.o.