rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) założony został w roku 2001 przez zespół ekspertów z ówczesnego Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER). Trzon zespołu stanowią osoby, które na przełomie lat 90-tych i początku obecnego stulecia opracowały zasadnicze dokumenty dla sektora energetyki odnawialnej w Polsce: Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, projekt programu wykonawczego do Strategii w zakresie zielonej energii elektrycznej, projekt ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii i promocji odnawialnych źródeł energii (prezentacja graficzna koncepcji ustawy). Dokumenty te stanowią do dzisiaj bazę rozwoju polityki energetycznej i prawa energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Utworzenie niezależnego Instytutu miało na celu ściślejsze połączenie działalności naukowo-badawczej oraz działań polityczno-strategicznych prowadzonych przez EC BREC z potrzebami rozwijającego się rynku energetyki odnawialnej w Polsce. EC BREC IEO jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, utrzymując się bez pomocy państwa. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze lub opracowania o charakterze strategicznym (think-tank), wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów. W ten sposób Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej. Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w celu: wsparcia dla realizacji zoptymalizowanych ekonomicznie inwestycji w zakresie wykorzystania energii wiatru, promieniowania słonecznego, produkcji i wykorzystania biogazu oraz biopaliw, rozwoju teorii i doskonalenia praktyki oraz promocji wdrażania lokalnej energetyki rozproszonej opartej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii; wprowadzania na rynek energetyczny innowacyjnych produktów (rozwiązania techniczne, oprogramowanie, raporty statystyczne i rynkowe) i usług z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.Głównym zadaniem Instytutu jest transfer do odbiorców rynkowych nowoczesnych technologii, pochodzących zarówno z opracowań własnych, jak i współpracujących ośrodków naukowo-technicznych, tak krajowych jak i zagranicznych. Kluczowymi odbiorcami produktów i usług Instytutu są małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz inwestorzy korporacyjni (np. due-diligence) i niezależni producenci energii z odnawialnych zasobów energetycznych (np. studia wykonalności). W badaniach rozwoju energetyki odnawianej w powiązaniu z gospodarką i ekologią w długim horyzoncie czasowym i działaniach o charakterze niezależnego think-tank, Instytut wykonuje prace dla Rządu RP (ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska), Sejmu RP, Komisji Europejskiej (projekty 6 i 7 PR UE oraz programów IEE i INTERREG) oraz fundacji i instytucji zagranicznych (Word Future Council, Parlament Europejski, Fundacja Heinricha Bolla, ambasady, etc.).Instytut energetyki odnawialnej jest organizatorem: Europejskie Dni Słoneczne Inwestuj w kolektoryOpiekunem witryny internetowej www.inwestujwkolektory.pl jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), który od ponad 10 lat działa na polskim i europejskim rynku odnawialnych źródeł energii. Trzon zespołu stanowią osoby, które na przełomie lat 90-tych i początku obecnego stulecia opracowały zasadnicze dokumenty dla sektora energetyki odnawialnej w Polsce: Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, projekt programu wykonawczego do Strategii w zakresie zielonej energii elektrycznej, projekt ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii i promocji odnawialnych źródeł energii. Dokumenty te stanowią do dzisiaj bazę rozwoju polityki energetycznej i prawa energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, IEO stale działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej.Na stronie „Inwestuj w kolektory” chcemy przedstawić Państwu obiektywne i uczciwe informacje o możliwościach, korzyściach i zaleceniach dotyczących zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Sporo miejsca poświeciliśmy aspektom finansowym, dotyczącym możliwości dofinansowania instalacji oraz ogólnej opłacalności i ekonomiki tego rodzaju inwestycji. W tym celu m.in. przygotowaliśmy „Kalkulator dotacji” -  internetowy symulator  efektywnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z uproszczonym doborem wielkości instalacji i oszacowaniem opłacalności ekonomicznej inwestycji. Za pośrednictwem portalu „Inwestuj w kolektory” zapoznają się Państwo z ofertą różnych banków udzielających kredytów z dotacją oraz odnajdą rekomendowanych i wykwalifikowanych instalatorów i dostawców kolektorów słonecznych w najbliższej dla Państwa okolicy.

Instytut Energetyki Odnawialnej