Strop FERT

Strop typu FERT jest jednym z najpopularniejszych stropów wykorzystywanych w budownictwie jednorodzinnym. Jest to strop z grupy gęstożebrowych, zatem składa się z belek i pustaków ceramicznych oraz warstwy nadbetonu.

Klasy obciążenia stropu FERT

Stropy FERT produkowane są w trzech klasach obciążenia:

  • FERT 40, gdzie rozstaw żeber wynosi 40 cm i wysokość pustaka stropowego 20 cm oraz 3 cm nadbetonu;
  • FERT 45, gdzie rozstaw żeber wynosi 45 cm i wysokość pustaka stropowego 20 cm oraz 3 cm nadbetonu;
  • FERT 60, gdzie rozstaw żeber wynosi 60 cm i wysokość pustaka stropowego 20 cm oraz 4 cm nadbetonu;

Dobór belek polega jedynie na sprawdzeniu, czy przyjęte przez projektanta obciążenia użytkowe (ciężar podłogi, ścianek działowych, tynków) nie przekracza dopuszczalnych obciążeń stropu. Stropy typu FERT wykonywane są w rozpiętościach od 2,7 do 6,0 m ze stopniowaniem co 30 cm.

Innowacyjne rozwiązanie w konstrukcji stropów typu FERT

Prefabrykowane belki typu FERT są żebrami konstrukcyjnymi stropu, które składają się z dolnego pasa złożonego z ceramicznych kształtek o szerokości 12 cm, wysokości 4 cm i długości 25 cm oraz zbrojenia złożonego z trzech prętów stalowych połączonych strzemionami w kształcie kratownicy o trójkątnym przekroju. Wypełnieniem dolnej stopki żebra w kształtce ceramicznej jest beton C16/20 (B20). 

W dolnej części pustaki mają wrąb przystosowany do ułożenia ich na stopce belek. Pustaki w stropie układa się szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie cięcia pustaków przylegały bezpośrednio do siebie.

Przed samym zalewaniem pustaków ceramicznych betonem należy sprawdzić, czy wszystkie otwory pustaków są szczelnie zabezpieczone, aby do pustki pustaka nie dostał się beton. Pustaki należy obficie zwilżyć wodą, aby mieszanka betonowa podczas wiązania nie zabierała wody z samych pustaków, co może powodować pękanie pustaków.

Po zalaniu pustaków warstwą nadbetonu, która wynosi najczęściej 3 cm, należy pielęgnować beton, polewając go obficie wodą po 24 godzinach od wykonania średnio 2-3 razy dziennie przez tydzień. W czasie upałów należy chronić beton przed nadmiernym parowaniem wody poprzez przykrycie folią, papą lub matami. Po upływie 28 dni strop powinien osiągnąć pełną wytrzymałość. Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami o stropie FERT, Ackermana czy też o stropie na belkach stalowych. 

Zapraszamy na stronę pasywny-budynek, aby dowiedzieć się więcej. 

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja : (Ł.K.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl