rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Charakterystyka okien pasywnych

image

Najistotniejszymi cechami budynku pasywnego są energooszczędność, komfort, szczelność, trwałość i zdrowotność. To budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię, dający jednocześnie użytkownikom bardzo wysoki komfort cieplny.

 


Charakterystyka okien pasywnych


 Minimalna energochłonność narzuca konieczność spełnienia określonych wymogów konstrukcyjnych i projektowych. Zarówno przy montażu okien jak i okien i drzwi. Bardzo ważnymi, a jednocześnie newralgicznymi elementami domu pasywnego są okna. Aby stanowiły integralną część budynku pasywnego, muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Odpowiednio dobrane, usytuowane i zintegrowane z budynkiem przeszklenia, powinny zapewniać m.in minimalizację strat ciepła. Bilans energetyczny budynków pasywnych jest bardzo wrażliwy na parametry okien, dlatego trzeba zwrócić na nie szczególną uwagę ,wybierając okna mające dobre parametry.


Jakie wymagania muszą spełniać okna energooszczędne i pasywne ?


Stolarka okienna, to zakup na wiele lat. Warto, przed podjęciem decyzji o wyborze określonego typu, dokładnie przeanalizować zalety i wady okien oferowanych na rynku. Aby uzyskać maksymalną izolację termiczną, okna domów pasywnych powinny spełniać wyśrubowane normy. Najistotniejszym parametrem, charakteryzującym właściwości cieplne okna, jest współczynnik przenikania ciepła - Uw. Wyraża się w jednostkach W/m2K i określa ilość ciepła przenikającą w przez 1m2 płaskiej przegrody (np. okien, ścian, itp.) przy różnicy temperatury powietrza (wewnątrz/zewnątrz), wynoszącej 1°C, w ciągu 1 godziny. Dla domów pasywnych wymagania są znacznie wyższe niż aktualne normy obowiązujące w Polsce.W naszym klimacie współczynniki dla okien pasywnych wynoszą:współczynnik przenikania ciepła Uw,dla konstrukcji okiennej-niższy niż 0,8 W/ (m2K),
  • współczynnik przenikania ciepła dla oszklenia-niższy niż 0,7 W/ (m2K),
  • współczynnik przenikania ciepła na styku kształtowników i oszklenia-niższy niż 0,7 W/ (m2K)
  • współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji wbudowanej w ościeże-niższy niż 0,85 W/ (m2K),
  • współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego-powyżej 50%.

 Aby odróżnić okno pasywne od innych, trzeba zwrócić uwagę, w jaki sposób osiągana jest graniczna wartość współczynnika ciepła. Istotną rolę odgrywa utrzymanie parametrów zarówno szyb, jak i kształtowników. Jeśli do profili o stosunkowo wysokiej wartości współczynnika przenikania ciepła zastosuje się szyby o niskiej jego wartości, to okno będzie mieściło się w wymaganych normach, ale w rzeczywistości nie spełni niezbędnych standardów okna pasywnego. Warto zatem rozważyć, nie tylko współczynnik przenikania ciepła dla okna z zabudową, ale też zwrócić uwagę na wartości dla jego poszczególnych elementów.Okno pasywne to złożona konstrukcja powstająca z wielu komponentów.


 Aby spełniło swoją funkcję, musi zapewniać równowagę w zakresie potencjalnych strat ciepła, w każdym z newralgicznych elementów konstrukcji. Należy też zwrócić uwagę, że okna domów pasywnych powinny być pozbawione mikro wentylacji, rozszczelnień, czyli powinno być szczelne. Jako pomoc w obliczaniu współczynnika przenikania ciepła dla okien różnych producentów i o różnej konstrukcji, wprowadzono pojęcie okna referencyjnego. Jest to okno dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym o wymiarach 1465 × 1435 mm, zdefiniowane w celach porównawczych i przyjmowane do obliczeń wypadkowego współczynnika przenikania ciepła (Uw).  Przy zakupie okien pasywnych, należy zwrócić także uwagę na posiadane przez producenta certyfikaty, potwierdzające jakość oraz spełnienie restrykcyjnych norm, obowiązujących dla produktów (w tym również okien) stosowanych w budownictwie pasywnym. Jedynymi, uznanymi instytucjami, potwierdzających cechy okien pasywnych, wydającymi takie certyfikaty są Passivhaus Instituts w Darmstadt w Niemczech(PHI) oraz, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej(PIBPiEO). Jest to jedyna instytucja w Polsce, akredytowana przez PHI do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych oraz prowadzenia, dla projektantów, konstruktorów i budowniczych, szkoleń - Certified European Passive House Designer (CEPH).


Co trzeba uwzględnić przy projektowaniu domu ?

Dom pasywny powinien być odpowiednio skonstruowany. Ma tu znaczenie rozkład pomieszczeń i ich usytuowanie w stosunku do stron świata. Planując budowę takiego domu, należy także postarać się, aby działka nie była zacieniona i posiadała naturalne osłony od północno-zachodnich wiatrów. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie budynku przed stratami ciepła poprzez starannie dobraną izolację termiczną oraz zastosowanie monitowanej wentylacji z rekuperacją.  Jednym z najistotniejszych elementów przy projektowaniu jest odpowiednie dobranie typów i powierzchni przeszkleń, a nade wszystko ich rozlokowanie. Budownictwo pasywne dąży, między innymi, do wykorzystania energii słonecznej do wyrównywania strat ciepła, a tym samym do ogrzewania wnętrza domu. Okna pasywne, poza oświetlaniem, powinny biernie odbierać, tak jak kolektory, energię słoneczną, która będzie kumulowała się wewnątrz domu energii z promieniowania słonecznego.  Optymalne jest zatem całkowite przeszklenie południowej fasady, gdzie powinny się znaleźć przeszklone drzwi tarasowe i możliwie największe okna. Można powiedzieć, że to nie ściana z oknem, a okna ze ścianą.Jednocześnie należy unikać umieszczania okien z wystawą wschodnią i zachodnią i całkowicie zrezygnować z nich od północy. Decydując się na duże przeszklenia, należy przewidzieć możliwość ich zacieniania, gdyż latem pomieszczenia będą się przegrzewać.


Opracowanie redakcja : (D.R)
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.klimatyzacja.pl

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Promocje
dodaj+ «»