rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody
Klimatyzacja w budynku energooszczędnym i pasywnym. Cz. II

image

Podstawowe sposoby chłodzenia w domach pasywnych.Jedną z metod zmniejszania temperatury w pomieszczeniach budynków energooszczędnych i pasywnych jest ograniczanie naturalnych zysków cieplnych z otoczenia, przede wszystkim więc zapobieganie przedostawaniu się zbyt wielu promieni słonecznych do wewnątrz obiektu.

W tym celu stosuje się żaluzje, kotary, markizy, rolety i tym podobne sposoby zacieniania pomieszczeń. Należy w tym przypadku oczywiście pamiętać o tym, że nie można całkowicie odciąć dopływu światła słonecznego do pomieszczeń, ponieważ wówczas konieczne będzie ich doświetlanie światłem sztucznym, co jest związane w wyższym zużyciem elektryczności, a więc jest całkowicie nieuzasadnione. Metody te ograniczają i to tylko do pewnego stopnia, zewnętrzne zyski cieplne, jednak nie są wystarczające do ochłodzenia pomieszczeń.


 

Jakie systemy chłodzące należy stosować w pasywnym budownictwie?
 

Z pomocą przychodzą systemy wentylacji mechanicznej, które w budynkach energooszczędnych i pasywnych są już normą. Często zaopatruje się je w urządzenia służące odzyskowi energii z pomieszczeń, czyli tzw. rekuperacji, współpracujące z gruntowymi wymiennikami ciepła (popularnie nazywanymi „GWC”). W systemach takich powietrze zewnętrzne jest zasysane do znajdującego się na pewnej głębokości pod ziemią, wymiennika ciepła, gdzie zostaje ochłodzone do temperatury zwykle kilkunastu stopni i dopiero w takiej formie trafia do budynku. Dostarczanie chłodnego powietrza przez systemy wentylacji mechanicznej jest dobrym sposobem ochłodzenia pomieszczeń, a ściślej mówiąc utrzymania w nich określonej, stałej temperatury.

 

Inną metodą jest zamontowanie w domu klimatyzatorów montowanych na stałe lub przenośnych. Urządzenia te nie służą wentylowaniu pomieszczenia, a jedynie ochładzaniu powietrza będącego w pomieszczeniu. Ochładzanie odbywa się na zasadzie przekazania ciepła obecnego w powietrzu elementowi chłodniczemu klimatyzatora. Zjawisko to jest możliwe dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez klimatyzator. Klimatyzator może być włączany ręcznie, na wyraźne życzenie użytkownika, jak również automatycznie, w chwili wzrostu temperatury w pomieszczeniu ponad zaprogramowaną wartość. 

klimatyzacja w domu pasywnym, klimatyzacja w domu energooszczędnym, chłodzenie w domu domach pasywnych,
Rys.2. Do wentylowania pomieszczeń, również w budynkach pasywnych i energooszczędnych można wykorzystać różnego rodzaju klimatyzatory montowane na stałe lub przenośne 

W budynkach energooszczędnych i pasywnych bardzo ważną rolę odgrywa zużycie elektryczności, na które silnie oddziałuje również zapotrzebowanie na energię do celów klimatyzacyjnych. Bardzo ważne jest więc aby system taki powodował jak najmniejsze zużycie elektryczności, aby nie wpłynąć niekorzystnie na całkowite zużycie elektryczności w obiekcie, ponieważ mogłoby to spowodować utratę przez budynek certyfikatu energooszczędności. Wiadomym jest, że budynki takie muszą być zaopatrywane w systemy chłodzenia, natomiast wybór konkretnych rozwiązań musi być dobrze przemyślany i poprzedzony dokładną analizą zarówno efektywności działania takiego systemu, jak również jego energochłonności.<-- Wróć do części pierwszej.


Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski. A. O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: +48 42 653-57 03
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Produkty
dodaj+ «»

Filmy
dodaj+ «»

Forum