rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Co to jest instalacja odgromowa (LPS) i jakie budynki muszą ją posiadać? Cz. I

image

Przy budowie domu jednorodzinnego bardzo często pojawia się hasło „instalacja odgromowa”. Wielu inwestorów, przynajmniej na początku, nie jest jednak zupełnie świadomych czemu ona służy i co się na nią składa, a przede wszystkim czy w ich domu jest ona rzeczywiście wymagana.

Co to jest instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa, zwana również instalacją lub systemem LPS- Lightning Protection System (z ang. System Ochrony Piorunowej) jest zespołem elementów zabezpieczających obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi (piorunowymi).
Innymi słowy instalacja taka chroni obiekt (np. dom jednorodzinny) przed skutkami uderzenia pioruna, do których należą m. in. porażenia ludzi (często śmiertelne) i pożary obiektów. Nie jest to więc instalacja służąca, jak większość instalacji domowych, dostarczaniu energii lub innego medium do domu, ani też służąca bezpośrednio wygodzie mieszkańców. Jej zadaniem jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców, a także ich dobytku przed zgubnymi skutkami oddziaływania środowiska.

Budowa instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa skład się z dwóch głównych części [1]:

  • Zewnętrznej instalacji odgromowej (zewnętrzny LPS)

  • Wewnętrznej instalacji odgromowej (wewnętrzny LPS)

Zewnętrzny LPS

Zewnętrzny LPS, a więc zewnętrzna część instalacji odgromowej jest elementem w pierwszej kolejności narażonym na działanie pioruna. Służy on bezpośredniemu przejmowaniu energii wyładowania. Jak podaje [1] jest on odpowiedzialny za przejmowanie zarówno energii pochodzącej od pioruna uderzającego centralnie w chroniony obiekt, jak również od uderzeń w bok obiektu. Odebrana energia uderzenia zostaje przez system rozpraszana w ziemi.

umiejscowienie zwodów i przewodów odprowadzających domu pasywnego, element instalacji odgromowej w domu pasywnym
Fot.1. Pierwsze elementy instalacji odgromowej znajdują się w najwyższym miejscu budynku, a więc najczęściej na dachu. Jest to część najbardziej narażona na udeżenie pioruna

Gdzie mocować zewnętrzny LPS i z czego się on składa?

Zewnętrzny LPS jest przeważnie mocowany do chronionego obiektu i składa się z:

  • zwodów - metalowych elementów układanych w najwyższych punktach dachu, będących pierwszym punktem ochrony odgromowej. Zwody jako pierwsze zostają poddawane uderzeniu pioruna. Ich zadaniem jest przejęcie energii uderzenia i przekazanie jej następnemu elementowi instalacji. Wyróżnia się zwody naturalne, którymi mogą być metalowe elementy dachu/budynku, a także zwody sztuczne, wykonane z elementów metalowych ułożonych na dachu lub w innych najwyższych miejscach budynku,
  • przewody odprowadzające – kolejny punkt instalacji, połączony bezpośrednio ze zwodami. Przewody odprowadzające służą odprowadzaniu w kierunku ziemi energii przejętej przez zwody.
  • uziom - ostatnia część instalacji zewnętrznej, ułożona w ziemi. Uziomy przejmują energię od przewodów odprowadzających i rozpraszają ją w ziemi. Tak, jak zwody, również i uziomy mogą być naturalne (np. podziemne części budynku lub instalacji), a także sztuczne, wykonane z elementów metalowych.

podstawowy element instalacji LPS, instalacie lps w domu pasywnym
Fot.2. Energię uderzenia piorunowego sprowadza się do ziemi z użyciem różnych elementów, tj. zwodów i przewodów.

Należy do tego dodać, że wszystkie elementy znajdujące się na zewnętrznej części budynku, takie jak klimatyzatory, anteny telewizyjne, instalacje solarne, itd. Powinny być połączone z zewnętrzną instalacją odgromową.

Wewnętrzny LPS

Zgodnie z [1] wewnętrzny LPS, a więc wewnętrzna część instalacji odgromowej jest elementem zapobiegającym pojawieniu się w chronionym obiekcie iskrzenia spowodowanego działaniem zewnętrznego LPSu. Wewnętrzny LPS może być zrealizowany za pomocą połączeń wyrównawczych zewnętrznego LPSu z metalowymi częściami konstrukcyjnymi budynku i jego instalacjami lub za pomocą izolacji elektrycznej zewnętrznego LPSu [1].

Kolejnym elementem wewnętrznego LPSu są urządzenia ochrony przepięciowej, chroniące urządzenia i instalacje elektryczne pracujące w obiekcie przed skutkami wyładowań atmosferycznych, ale nie tylko.

W następnej części o przepisach i normach regulujących montaż instalacji odgromowej.

Literatura:
[1] Lenartowicz, R., Boczkowski, A., Wybrańska, I., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2012
[2] Wolski, A., Pazdro, K., Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, ISBN 978-83-204-3535-1

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski. A. O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: +48 42 653-57 03
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź