rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Przegląd możliwych materiałów stosowanych do budowy instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych.

image

Podstawowe materiały z których wykonane są połączenia wodno-kanalizacyjne.


Zarówno w przypadku budownictwa tradycyjnego  jak i budownictwa pasywnego, nieodzownym elementem każdego takiego obiektu  jest instalacja wodociągowa oraz  instalacja kanalizacyjna.  Przed przystąpieniem do budowy instalacji w domu jednorodzinnym lub w budynkach użyteczności publicznej, należy sporządzić  projekt  takiej instalacji. Prawo nakazuje, aby tego typu projekt był wykonany przez osobę posiadającą tego typu uprawnienia. Poza tym należy wystąpić o pozwolenie do  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o zgodę na takie przyłączenie.

Jeśli chodzi o stosowane materiały to można wykonać instalacje z rur stalowych, z rur miedzianych, a także w ostatnich latach pojawiły się rury ciśnieniowe z polietylenu lub z PCV, z chlorowanego PVC-C, z polipropylenu PP, polibutylenu (PB), polietylenu sieciowego PE-X, polietylenu typu PE-RT oraz wielowarstwowe z wkładką wewnętrzną i zewnętrznymi warstwami z tworzyw sztucznych,  które można zgrzewać, sklejać, skręcać. Instalacje wodne  wykonane z miedzi  charakteryzują się  długowiecznością odpornością na ciśnienie i korozję. Wadą takich instalacji jest ich cena.

 

Tworzywa sztuczne czy jednak metalowe połączenia?

 

Stosowanie rur stalowych ocynkowanych obecnie jest rzadkie, ale i takie instalacje można spotkać, szczególnie w starszych budynkach. Problemy   w ich stosowaniu wynikają głównie z  faktu iż tego typu  rury zarastają kamieniem i nie są odporne na korozję. Obecnie coraz częściej używane do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych  są tworzywa sztuczne, które coraz częściej  są wykonywane z coraz lepszych materiałów a ich cena jest stosunkowo bardziej konkurencyjna, niż instalacji wykonanych z miedzi. Należy mieć też pod  rozwagą, że duży wpływ na trwałość instalacji mają  błędy montażowe, np.  powstające w procesie lutowania. W zasadzie aby dokładnie stwierdzić, który rodzaj asortymentu należy wybrać, należałoby poprzedzić decyzje analizą fizyko – chemiczną wody wodociągowej celem określania agresywności wody w stosunku do materiału [1].

W przypadku instalacji wodociągowej nie mniej  ważnym elementem jest też zastosowanie odpowiedniego łączenia rur, celem eliminacji nieszczelności. Dla przykładu  w przypadku stosowania rur stalowych, ocynkowane nie ma konieczności ich wcześniejszego spawania, ale można  je lutować tzw. lutem twardym. Szczelność uzyskuje  się dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów uszczelniających np. stosuje się powszechnie uszczelnienia z konopi, lnianych pakuł impregnowanych pokostem lub pastą miniowa, albo  taśmą teflonową. Jednak autorzy wielu opracowań wskazują iż  w przypadku instalacji wodociągowych wykonanych z  rur stalowych nie można wyeliminować zagrożenia bakteriami Lagionella.


W przypadku rur miedzianych można stosować kilka rodzajów połączeń. Można je podzielić na nierozłączne lub rozłączne. Można zastosować takie metody łączenia jak lutowanie twarde, lutowanie bez łączników lub z łącznikami ewentualnie zaprasowywanie specjalnymi łącznikami, ale i tak podstawą w tego typu rozwiązania  jest lutowanie, przy czym wszystkie rodzaje  zastosowanych lutów powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. Należy także zaznaczyć, iż miedź to metal bakteriostatyczny, w związku z tym instalacje wykonane z miedzi powinny  chronić przed rozwojem bakterii Laginnella-  która jest szczególnie niebezpieczna w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

 

Co przemawia za pozostałymi rozwiązaniami?Rury z tworzyw sztucznych to obecnie dynamicznie  rozwijający się rynek. Producenci starają się wykazać, że produkowany przez nich asortyment jest łatwy w montażu, a materiały jakie zostały użyte do budowy instalacji nie ulegają korozji, nie zarastają kamieniem, są  gładkie, co ma znaczenia  przy określaniu strat hydraulicznych. Technika łączenia rurek umożliwia w miarę potrzeby na demontaż oraz wymianę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do wad tego typu rozwiązań  należy wymienić, iż rury z  tworzyw sztucznych mają małą podatność na wysokie  temperatury i na procesy starzenia. Mimo wszystko ich cena w porównaniu do  tradycyjnych rozwiązań  może  zachęcać do wykonywania instalacji z tworzyw sztucznych, za poza tym należy dodać, że użyte materiały cały czas na bieżąco są badane w akredytowanych laboratoriach, co skutkuje coraz lepszymi wynikami i parametrami jakie mogą one osiągać w czasie ich eksploatacji.

 

 

rury kanalizacyjne ściekowe połączenia rodzaje tworzywo sztuczne metal , kanalizacje w domu pasywnym, wko domu pasywnego

Rys.1 Istnieje wiele  metod połączenia rur, w zależności od materiałow z jakich one są wytworzone.

 

Jak to się ma do instalacji kanalizacyjnej?

 

W przypadku instalacji kanalizacyjno-ściekowej można stosować także  kilka rozwiązań.  Na przewody kanalizacyjne można stosować rury stalowe, ponieważ są one traktowane  jako niepalne, a podczas  ogrzewania  rozszerzają  się w mniejszym zakresie niż rury z tworzyw sztucznych. Na kanalizację ściekową  można stosować rury bezkielichowe, stalowe kielichowe, ze stali nierdzewnej kielichowe. Dla przykładu  bezkielichowe rury żeliwne są  bardzo wytrzymałe, odporne na wysokie temperatury,  dobrze tez tłumią hałas, aby zapobiec agresywnemu  działaniu ścieków na wewnętrzna ściankę  powleczone są często grubo warstwą żywicy epoksydowej, a z zewnątrz najczęściej są ocynkowane. 

 

Mimo to coraz częściej instalacje kanalizacyjne wykonuje się z tworzyw sztucznych  również jak miało to miejsce w przypadku instalacji wodociągowej  ze względu na cenę tego typu rozwiązań. Do zalet tego typu rozwiązań można zaliczyć ich gładkość, odporność na agresywnie działa lace ścieki, do wad ich łatwopalność. Instalacje  kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych są lekkie, łatwe w montażu a barwienie je sadzą jak ma to miejsce przypadku rur z HD –PE chroni je przed szkodliwym skutkiem promieniowania UV.  Najczęściej  ze względu na uzyte materiały można je podzielić na systemy rurowe z  wykonane z  tworzyw PE-HD, systemy rurowe z HT, rury z KG z PP,  barwione na zielono, rury z PE- HD z izolacja akustyczną i systemy HT [2].
Bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz polaczenie rur powinno być zawsze szczelne.

 

Na koniec należy wspomnieć o stosowaniu w przypadku kanalizacji rur kamionkowych, które od dawno wprawdzie nie znajdują już zastosowania ale niemniej  tego typu rozwiązania jeszcze gdzie niegdzie można spotkać.

 

 

Źródło:

[1]. Szaflik W. „Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych” , Wydawca-  Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”  Warszawa  str. 114
[2] Gaβner A. „Instalacje sanitarne” – Poradnik dla projektantów i instalatorów Wydawnictwo Naukowo Techniczne Warszawa 2008 str. 114-115

 

 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski,. A.O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.
 
 


 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: +48 42 653-57 03
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź