Co to jest budynek inteligentny?

W nowoczesnych domach mamy do czynienia z coraz większą ilością instalacji i urządzeń służących różnorodnym udogodnieniom użytkowania obiektu lub, inaczej mówiąc, zwiększeniu komfortu bytowego jego mieszkańców.

W tej chwili instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i elektryczna, to już standard niemal we wszystkich istniejących, jak również nowobudowanych domach. Do tego przyzwyczaił się już każdy i budowanie domu pozbawionego którejś z nich mogłoby wydawać się dziwne. Obiekty mieszkalne, zaopatrzone wyłącznie w ww. instalacje, nazywa się często budynkami standardowymi lub tradycjonalnymi. Określenia te tyczą się prze wszystkim budynków istniejących, ale nie tylko, ponieważ wciąż wiele domów wznosi się w tradycyjnych standardach.

 

Jakie budynki są inteligentne?

W odróżnieniu od nich, nowoczesne obiekty noszą często miano „budynków inteligentnych”. Określenie to oznacza, że są to obiekty zawierające, oprócz instalacji standardowych, również inne systemy, niespotykane, lub spotykane sporadycznie w budynkach tradycyjnych. Budynki inteligentne charakteryzują się przede wszystkim dużą zawartością elektroniki, rozumianej zarówno jako urządzenia elektroniczne, będące częścią ich wyposażenia, jak i elektroniki związanej z ich częścią instalacyjną.

 

Jakie zadanie mają domy inteligentne?

Podstawowym zadaniem elektroniki zawartej w nowoczesnych domach jest udogodnienie obsługi instalacji tradycyjnych. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zautomatyzowaniu procesów. Najwyraźniej można to dostrzec na przykładzie instalacji grzewczej, która w tradycyjnych budynkach wymagała zwykle ręcznego podawania paliwa, ręcznego włączania i wyłączania pieca oraz ręcznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach (przykręcanie i odkręcanie kaloryferów). Obsługa systemu wymagała więc angażowania użytkownika na każdym etapie działania.

 

Domy inteligentne i ich systemy grzewcze

Inteligentne systemy grzewcze wykorzystują urządzenia pomiarowe do samodzielnego określenia temperatury w pomieszczeniach, a więc zapotrzebowania na ciepło i urządzenia sterujące do włączania lub wyłączania ogrzewania. Dodatkowo potrafią monitorować pracę systemu i informować użytkownika o wykrytych nieprawidłowościach. W związku z tym systemy takie potrafią być częściowo, a nawet całkowicie automatyczne. Rola użytkownika ogranicza się jedynie do wprowadzenia parametrów jakie mają być osiągnięte przez system, czyli np. temperatury w pomieszczeniu.

Stosowanie systemów automatyki to potrójna korzyść, ponieważ dzięki nim:

  • użytkownik jest angażowany w pracę instalacji tylko w minimalnym stopniu,
  • ciągły monitoring zadanych parametrów (np. temperatury w pomieszczeniu), połączony z automatycznym sterowaniem, umożliwia dobre ustalenie parametrów w czasie (np. ustalenie jednolitej temperatury pomieszczenia w przeciągu roku niezależnie od zmiennych warunków zewnętrznych),
  • automatyczne sterowanie pracą instalacji umożliwia osiągnięcie oszczędności energetycznych i finansowych (np. dostosowanie pracy instalacji grzewczej do zapotrzebowania cieplnego umożliwia oszczędność paliwa).

W domach inteligentnych systemy automatyki i sterowania współpracują nie tylko z instalacjami grzewczymi. Dąży się do tego, aby współpraca dotyczyła wszystkich instalacji obecnych w domu, dzięki czemu korzystanie z nich stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Nowoczesne instalacje w domach inteligentnych

Dom inteligentny to nie tylko sterowanie instalacjami obecnymi w budynku standardowym, ale też obecność instalacji tam nie spotykanych, lub spotykanych wybiórczo, na dodatek całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych.

Do instalacji stosowanych w nowoczesnym budownictwie należy zaliczyć, m.in. instalacje:

  • wentylacji mechanicznej,
  • klimatyzacyjne,
  • przeciwpożarowe,
  • OZE,
  • alarmowe i monitoringu,
  • itd.

W budynku inteligentnym instalacje te są w jak największej mierze sterowane i zautomatyzowane.

 

Ponadto „budynek inteligentny”, to, oprócz monitoringu pracy i sterowania urządzeniami, również m.in. systemy składające się z instalacji monitorujących parametry cieplne i elektryczne wewnątrz obiektu, a także atmosferyczne wokół niego oraz instalacji sterujących oświetleniem, zacienieniem, ogrzewaniem i chłodzeniem na podstawie danych otrzymanych z monitoringu. Są to więc automatyczne systemy przyczyniające się do oszczędności energii, czyli instalacje bardzo pożądane w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

 

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki


Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski.

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.