rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii

image

 Energetyka odnawialna polega na wykorzystaniu promieniowania słonecznego, przepływu powietrza (wiatru), energii wody, energii geotermalnej oraz biomasy i biogazu do produkcji ciepła i elektryczności, a więc na przekształceniu energii ze źródeł odnawialnych na postać mogącą znaleźć użyteczne zastosowanie w gospodarstwach domowych.

 


Wykorzystuje się do tego specjalne systemy, składające się z urządzeń do pozyskiwania energii i jej przekształcania, urządzeń do gromadzenia energii i instalacji do jej przesyłania. Energia pozyskana ze źródeł odnawialnych może być dostarczana do gospodarstw domowych sieciowym systemem ciepłowniczym lub elektroenergetycznym, a także wytwarzana samodzielnie, tzw. przydomowo, przez budynki jednorodzinne. Pierwszy przypadek dotyczy scentralizowanego systemu obrotu energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i budynek pełni w nim wyłącznie rolę odbiorcy energii, co oznacza, że jest on ostatnim (końcowym) elementem systemu.W drugim przypadku budynek jest jednocześnie wytwórcą, dystrybutorem i odbiorcą energii, co oznacza, że cały system obrotu energią ze źródeł odnawialnych mieści się w obrębie budynku, a ściślej mówiąc w obrębie działki na do niego przynależnej.
Podział ten został przedstawiony na Rys. 1.

 

 

Rys. 1. Wykorzystanie OZE do produkcji elektryczności i ciepła w systemach scentralizowanych i przydomowych

 

Zarówno w pierwszym, jak i w drugi przypadku, z wykorzystaniem OZE można produkować ciepło i elektryczność. Różnica polega przede wszystkim na zakresie wykorzystania zjawisk przyrodniczych, a także na urządzeniach do tego zastosowanych, co przedstawiono na Rys. 1. W przypadku systemu scentralizowanego wykorzystuje się energię prądów morskich, pływów i falowania, czego nie stosuje się w systemach przydomowych. Ponadto energię cieplną promieniowania słonecznego pozyskiwaną przez zestawy luster skupiających, jak również biomasę i biogaz oraz geotermię wykorzystuje się tu nie tylko do produkcji ciepła, ale także elektryczności, co również jest niespotykane w systemach przydomowych. Ciekawy jest również fakt, że rzadko spotyka się w zastosowaniach przydomowych rozwiązania, jakim są zestawy luster skupiających (w zastosowaniach przydomowych występują wyłącznie lustra paraboliczne). W zastosowaniach przydomowych natomiast często można spotkać łączenie kilku metod pozyskiwania energii, do których należą przede wszystkim hybrydowe zestawy słoneczno-wiatrowe, składające się z modułów fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej, wytwarzające elektryczność. W celu samodzielnego zasilania domów często wykorzystuje się również kilka różnych urządzeń jednocześnie. Nie są to jednak zestawy hybrydowe, jak w przedstawionym powyżej przypadku, tylko zestawy działające oddzielnie, jak np. moduły PV wytwarzające elektryczność i termiczne kolektory słoneczne dostarczające ciepło. Efektywna może być również wzajemna praca na swoje potrzeby jak ma to miejsce np. w przypadku pompy ciepła dostarczającej ciepło do budynku, a zasilanej zestawem fotowoltaicznym, wytwarzającym elektryczność wyłącznie na jej potrzeby.

 

Jak widać na Rys. 1, w systemach scentralizowanych istnieje wiele metod kogeneracyjnego wytwarzania energii (jednoczesne wytwarzanie ciepła i elektryczności). W przypadku systemów przydomowych realizuje się to z wykorzystaniem paneli PV/T, które jednocześnie (w jednym urządzeniu) wytwarzają elektryczność i ciepło w wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Urządzeń takich nie stosuje się w systemach scentralizowanych. Ciekawą różnicą jest również to, że w systemach scentralizowanych w zasadzie wszystkie źródła energii odnawialnej nadają się w mniejszym lub większym stopniu do wytwarzania elektryczności. Natomiast w systemach przydomowych można wyróżnić znaczną grupę urządzeń dedykowanych wyłącznie wytwarzaniu ciepła. Wobec powyższego, mieszkaniec domu jednorodzinnego, chcący użytkować energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych powinien zastanowić się w jaki sposób chce to realizować, ponieważ jest to możliwe zarówno korzystając z systemów sieciowych, jak i we własnym zakresie. Należy pamiętać jednak o tym, że wytwarzając energię samodzielnie ma się wpływ na to jaka jej część pochodzi ze źródeł odnawialnych, natomiast w przypadku systemów sieciowych, decyduje o tym operator systemu, a nie odbiorca energii.

 

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź