rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zaostrzenie wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych od 1 stycznia 2017 roku

image

Aktualne przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
Od 2014 roku współczynnik przenikania ciepła U dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych w pomieszczeniach ogrzewanych wnosi 1,3 W/(m2K), od 1 stycznia wartość ta nie może przekraczać 1,1 W/(m2K). Współczynnik U dla okien połaciowych w pomieszczeniach ogrzewanych wynosi obecnie 1,5 W/(m2K) – od 1 stycznia będzie to 1,3 W/(m2K). Natomiast współczynnik przenikania ciepła dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi wynosi 1,7 W/(m2K) – od 1 stycznia 2017 roku będzie to 1,5 W/(m2K). Kolejne zmiany w wartościach współczynników wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 i 2021 roku. Poniższa tabela przedstawia zestawienie współczynników przenikania ciepła U w zależności od elementu budowlanego i roku:
 

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2K)]
od 1 stycznia 2014 r. od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.*
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
przy temperaturze pomieszczenia powyżej 16 st. C
przy temperaturze pomieszczenia poniżej 16 st. C
 
 

1,3
1,8
 
 

1,1
1,6
 
 

0,9
1,4
Okna połaciowe:
przy temperaturze pomieszczenia powyżej 16 st. C
przy temperaturze pomieszczenia poniżej 16 st. C

1,5
1,8
 
1,3
1,6
 
1,1
1,4
Okna w ścianach wewnętrznych:

przy temperaturze pomieszczenia powyżej 8 st. C

przy temperaturze pomieszczenia poniżej 8 st. C

oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych


1,5

bez wym.


1,5
 

1,3

bez. wym.


1,3
 

1,1

bez. wym.


1,1
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,7 1,5 1,3
* - od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością
 
Zmianie ulegną również wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i stropów. Współczynniki nie mogą być większe niż wartości określone w poniższej tabeli:
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]
od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.
Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45 0,45 0,45
c) przy t< 8 °C 0,90 0,90 0,90
Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,00 1,00 1,00
b) przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,00 1,00 1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70 0,70 0,70
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań bez wymagań bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 0,30
c) przy t< 8 °C 0,70 0,70 0,70
Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16°C 0,30 0,30 0,30
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20 1,20 1,20
c) przy t< 8 °C 1,50 1,50 1,50
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 0,25
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 0,30
c) przy t< 8 °C 1,00 1,00 1,00
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti ≥ 8°C 1,00 1,00 1,00
b) przy Δt< 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25 0,25
* - od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością
 
Co wiąże się ze zmianami?
Wszystkie projekty, które uzyskają pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2017 roku muszą spełniać powyższe warunki. Inwestorzy muszą zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór materiałów, bo może mieć miejsce zjawisko „wietrzenia magazynów”, czyli wyprzedaż materiałów nie spełniających aktualnych przepisów.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Okna, które mają wpływ na atmosferę do nauki

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Ogłoszenia
dodaj+ «»

Filmy
dodaj+ «»

Forum